ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית

מס' 2004007 מתאריך 06/09/2004

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
אילתתוכנית2/ 03/ 110/ 9קביעת זכויות בניה שכונת המאפיה בית 1 / 130 אילת27/01/2005
אשדודתוכנית3/ 03/ 113/ 18רובע קרית מע"ר צפון אשדוד30/11/2004
קרית גתתוכנית9/ 03/ 104/ 38אזור תעשיה - קרית גת07/10/2010
עומרתוכנית14/ 02/ 100/ 40גני עומר צפון מערב
שמעוניםתוכניתד/ 7/ 02/ 305/ 22דרך מס' 358 בקטע כביש 31 - שומריה18/08/2008
שקמים, יואבתוכנית6/ 02/ 260מתחם יואב07/07/2005
קרית מלאכיתוכנית18/ 03/ 103/ 17הגדלת שטח לבנייני ציבור
נתיבותתוכנית22/ 03/ 102/ 146שטח למוסד ישיבת הנגב נתיבות23/05/2006
שמעונים, אשכול, צוחרתוכנית7/ 03/ 152/ 14שכונת מגורים במרכז צוחר31/08/2005
באר שבעתוכנית5/ 03/ 167/ 48אזור קרית יהודית באר שבע15/02/2005
באר שבעתוכנית5/ 03/ 116/ 15שינוי בזכויות בניה - רחוב גידם שיכון דרום28/11/2005
באר שבעתוכנית5/ 03/ 192/ 20שינוי ביעודי הקרקע - שכונת נווה זאב14/12/2004
להביםתוכנית20/ 02/ 101/ 57מתקן לטיהור שפכים - קיבוץ רביבים14/12/2004
שקמים, חוף אשקלון, גברעםתוכנית6/ 03/ 121/ 3אזור ספורט וארועים - קיבוץ גבר-עם
רהטתוכנית17/ 03/ 262/ 4מגרס מס' 1 - שכונה 28 - רהט14/11/2004
שמעונים, ערערה בנגבתוכנית7/ 02/ 310/ 10שכונה 1 - ערערה בנגב24/01/2007
דימונהתוכנית25/ 02/ 101/ 31דימונה על הפארק - מתחמים צפוני ומערבי14/11/2004
שמעונים, שער הנגבתוכנית7/ 02/ 303/ 30מסוף מטענים "קרני" ומתקני שרות ואחסנה14/12/2004
שמעונים, מרחבים, פטישתוכנית7/ 03/ 121/ 3מושב פטיש - הרחבה שלב ב'14/12/2004
גלילית מחוז הדרום, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז הדרום, תחום מחוזי גליליתוכנית11/ 03/ 169/ 1מחצבת הר מרבץ08/06/2005
גלילית מחוז הדרום, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז הדרום, תחום מחוזי גליליתוכנית11/ 02/ 232מחצבות הר מחילות
באר שבעתוכנית5/ 03/ 206/ 31שינוי בזכויות בניה - שכונת נווה מנחם רחוב דביר באר שבע14/12/2004
באר שבעתוכנית5/ 03/ 209/ 9שינוי בזכויות בניה - שכונת נחל עשן - באר שבע30/11/2004
באר שבעתוכנית5/ 03/ 206/ 35שינוי בזכויות בניה - שכונת נווה מנחם באר שבע30/12/2004
באר שבעתוכנית5/ 03/ 207/ 16שינוי בזכויות בניה - שכונה ו' - באר שבע14/11/2004
תוכנית10/ 02/ 289מתקני מקורות ליד המכתש הקטן08/02/2005
שקמים, חוף אשקלוןתוכנית6/ 03/ 284יער גוש אבטח (יער חסה) - שקמים15/02/2005
שמעונים, שדות נגב, סעדתוכנית7/ 03/ 110/ 4מתקן לטיפול בשפכים - קיבוץ סעד15/03/2005
אשדודתוכנית3/ 02/ 101/ 109רחוב תל חי - מגרש 52 - רובע י"ז - אשדוד30/11/2004
שמעונים, תל שבעתוכנית7/ 02/ 172/ 14קרית חינוך מיוחד - שיקום לילדי הבדואים - תל שבע14/11/2004
אילתישות כללית2/ 02/ 101/ ד'בקשה להיתר בניה עפ"י פרק ה' סעיף 6 בתכנית מיתאר להקמת מימשה סירות
שמעונים, אשכולתוכנית7/ 02/ 302/ 19מכון לטיפול בשפכים צוחר27/09/2005
נושאמחוז דרום (4)נושא כללי
תוכניתתתל/ 3/ 4/ 8מחלף עד הלום18/05/2005