ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה להתנגדויות

מס' 2004007 מתאריך 16/08/2004

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
אשדודתוכנית3/ 02/ 101/ 71/ אעורף הנמל - אשדוד27/02/2006
אשדוד, אשקלון, באר טוביה, שקמיםתוכניתד/ 6/ 02/ 282רכבת אשדוד - אשקלון29/03/2005
אשדודתוכנית3/ 02/ 101/ 90/ ארובע טז' - אשדוד30/12/2004