ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום

מס' 2004007 מתאריך 27/09/2004

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
תמר, סדום(מפעלי ים המלח)תוכנית10/ 02/ 100/ 51מפעלי ים המלח08/01/2008
באר שבעתוכנית5/ 03/ 177/ 93פארק המדע - העיר העתיקה - באר שבע05/06/2008
אילתתוכניתד/ 2/ 02/ 101/ 91כניסה מערבית לאילת08/01/2008
נושאמחוז דרום (1)הודעות היו"ר
נושאמחוז דרום (2)אישור פרוטוקול
נושאמחוז דרום (3)דיון עקרוני
נושאמחוז דרום (4)נושא כללי
באר שבעתוכניתתממ/ 4/ 14/ 54תמ"מ דרום שינוי מס' 54 באר שבע הגדלת אזור הבינוי העירוני מבואה מערבית ונופים
אופקים, שמעוניםתוכניתתממ/ 4/ 14/ 53תכנית מתאר מחוזית מחוז דרום שינוי מס' 53 הגדלת אזור הבינוי העירוני באופקים
שמעונים, אשכולתוכניתתממ/ 4/ 14/ 57תכנית מתאר מחוזית מחוז דרום תממ/14/4 שינוי מס' 57 ישוב פרברי שלומית