ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית

מס' 2004011 מתאריך 23/08/2004

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
אילתתוכנית2/ 02/ 212כריית חלוקי נחל - נחל שחורת
שקמים, לכישתוכנית6/ 02/ 264שמורת טבע גבעות גד23/06/2005
אילתתוכנית2/ 02/ 101/ 72/ אמבוא אילת בנין שכביץ - אזור משולב משרדים ושרותי דרך
שמעונים, תל שבעתוכנית7/ 02/ 172/ 12תחנת שאיבה בתל שבע12/12/2006
בני שמעון, להבתוכנית7/ 02/ 305/ 41אזור נופש וספורט יער להב27/09/2005
באר שבעתוכנית5/ 03/ 107/ 88שינוי בזכויות בניה מגרש 35 רחוב משה הס03/11/2005
אילתתוכנית2/ 03/ 135/ 55רחוב גשרון 6 - שכונת הדקל אילת08/06/2005
באר טוביה, באר-טוביה, ינוןתוכנית8/ 02/ 101/ 58שטח למעונות סטודנטים - מושב ינון04/09/2007
באר שבעתוכנית5/ 03/ 211/ 12שינוי בזכויות בניה - נחל בקע באר שבע17/08/2005
אילתתוכניתד/ 2/ 02/ 101/ 91כניסה מערבית לאילת08/01/2008
שמעונים, שקמים, חוף אשקלון, שער הנגבתוכנית6/ 02/ 234/ 41שמורת טבע יער גברעם23/02/2011
באר שבעתוכנית5/ 03/ 202/ 2שינוי בזכויות בניה - רחוב אברהם אמיר שכונת רמות באר שבע
באר שבעתוכנית5/ 02/ 102/ 146שינוי בזכויות בניה - שכונת נאות לון - באר שבע31/08/2005
אילת, חבל אילותתוכנית2/ 02/ 101/ 96חוות רודד01/12/2011
תוכנית10/ 02/ 100/ 63כביש גישה פרטי למפעל גיר סיד בגבעת סילון
גלילית מחוז הדרום, שמעונים, חורה, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז הדרוםתוכנית11/ 02/ 243דרך מס' 316 - דרך גישה לחירן
חבל אילותתוכנית12/ 02/ 174חוות רודד - חבל אילות
באר שבעתוכנית5/ 03/ 206/ 36שינוי בזכויות בניה - שכונת נווה מנחם - באר שבע23/05/2005
מיתרתוכנית15/ 02/ 107ישוב פרברי חירן (מס' קודם 11/ 02/ 241)
באר שבעתוכנית5/ 02/ 102/ 148שכונת רמות ב' - מתחם 3 - באר שבע06/03/2006
שמעונים, אשכול, סופהתוכנית7/ 02/ 255/ 11מסוף גבול סופה לאגרגטים ומתקני שרות ואחסנה - שמעונים
שמעונים, אשכול, סופהתוכנית7/ 02/ 255/ 12מסוף גבול סופה
באר שבעתוכנית5/ 02/ 102/ 149חיבור כביש מספר 4 לדרך אזורית מס' 406 רמות רבתי באר - שבע06/03/2006
אשקלוןתוכנית4/ 02/ 101/ 167מסוף הכימיקלים בתחום מכלל אשקלון05/01/2006
להביםתוכנית20/ 02/ 101/ 65מתקן טיפול בשפכים - קדש ברנע17/08/2005
תוכניתתמא/ 23/ 9תכנית מיתאר ארצית למסילות ברזל - שינוי מס' 9 - שינוי בהוראות תכנית.01/03/2001