ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית

מס' 2004008 מתאריך 25/10/2004

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
שמעונים, אשכול, צוחרתוכנית7/ 03/ 152/ 9מרכז צוחר30/04/2006
שמעונים, אשכולתוכנית7/ 03/ 411יח"מ- מפעלים אזוריים23/06/2005
שקמים, חוף אשקלון, זיקיםתוכנית6/ 02/ 234/ 14הקמת אזור אכסון ותיירות טבע - חוף זיקים
שקמים, חוף אשקלון, יד מרדכיתוכנית6/ 02/ 234/ 20מפגש יד מרדכי15/11/2005
רהטתוכנית17/ 03/ 187/ 1קרית חינוך רהט15/02/2005
אשדודתוכנית3/ 02/ 101/ 87הקמת תחנת דלק ברובע ה'
באר טוביה, באר-טוביה, בצרוןתוכנית8/ 03/ 118/ 15מושב בצרון
רהטתוכנית17/ 03/ 196/ 3מגרש 96 - שכונה 29 - הגדלת שטח המגרש - רהט07/07/2005
באר שבעתוכנית5/ 03/ 211/ 8רחוב עדן פרטוש 39 נחל בקע08/02/2005
באר טוביה, באר-טוביה, כנותתוכנית8/ 02/ 101/ 50תחנת משנה - אזור תעשיה כנות
שקמים, שפיר, אבן שמואלתוכנית6/ 03/ 132/ 8אבן שמואל
תוכנית10/ 03/ 139/ 28מערב חמי זוהר
רהטתוכנית17/ 02/ 402תכנית מתאר רהט13/03/2007
שמעונים, חורהתוכנית7/ 03/ 433הסדרת דרך מס' 1 בחורה23/05/2005
באר טוביה, באר-טוביה, בצרוןתוכנית8/ 03/ 164מושב בצרון08/02/2005
באר טוביה, באר-טוביהתוכנית8/ 02/ 101/ 55דרך מקומית מס' 15 - צומת ראם - אזור תעשיה מבצע13/03/2007
באר שבעתוכנית5/ 03/ 115/ 82מגדלי נאות מדבר שכונה ט' באר שבע
גלילית מחוז הדרום, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז הדרום, תחום מחוזי גליליתוכנית11/ 03/ 218בית עלמין בחורה08/02/2005
שמעונים, שדות נגב, שובהבקשה ועדה מקומית7/ 06/ 107הקמת מבנה בית אריזה על מגרש המיועד למגורים מושב שובה
שקמים, יואבתוכנית6/ 03/ 135/ 6אתר משולב לכריית חול והטמנת פסולת יבשה כפר מנחם דרום29/03/2005
באר שבעתוכנית5/ 03/ 177/ 92שינוי בזכויות בניה - רחוב מורדי הגטאות מס' 27 - העיר העתיקה - באר שבע17/01/2005
באר שבעתוכנית5/ 03/ 177/ 94רחוב כפר דרום - באר שבע17/01/2005
להביםתוכנית20/ 02/ 101/ 60ישוב כפרי קהילתי מרחב עם חלוקים08/06/2005
שקמים, יואבתוכנית6/ 02/ 283ביטול קטע מסילה קיימת ממזרח למחלף שורק דרכים 6/3/708/02/2005
באר שבעתוכנית5/ 03/ 211/ 14שינוי בזכוייות בניה - שכונת נחל בקע באר שבע08/02/2005
שמעונים, שדות נגב, תקומהתוכנית7/ 03/ 119/ 7הקצאת שטח לבנייני ציבור - מושב תקומה15/02/2005
אשדודתוכנית3/ 02/ 101/ 108רובע מיוחד - תכנית אוניברסיטה - אשדוד15/02/2005
באר שבעתוכנית5/ 03/ 108/ 143שכונה ג' - באר שבע30/12/2004
רהטתוכנית17/ 03/ 410מתחם 3 - רהט דרום24/02/2005
רהטתוכנית17/ 03/ 411מתחם 2 - רהט דרום15/02/2005
באר שבעתוכנית5/ 03/ 211/ 16שינוי בזכויות בניה - שכונת נחל בקע - באר שבע17/01/2005
להביםתוכנית20/ 02/ 101/ 63מחצבת חלוקי נחל - ניצנה (צפון)26/01/2005
שמעונים, שדות נגב, מעגליםתוכנית7/ 03/ 216/ 4שינוי יעוד ממתקן הנדסי למגורים בישוב מעגלים30/12/2004
באר טוביה, באר-טוביה, שתוליםבקשה ועדה מקומית8/ 06/ 83בקשה לשימוש חורג להקמת סככה לאחסנה
אילתישות כללית2/ 02/ 101/ ד'בקשה להיתר בניה עפ"י פרק ה' סעיף 6 בתכנית מיתאר להקמת מימשה סירות
נושאמחוז דרום (4)נושא כללי
גלילית מחוז הדרום, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז הדרום, תחום מחוזי גליליבקשה ועדה מקומית11/ 06/ 748הצבת עמדה לחלוקת סולר - דרומית לישוב חורה וצפונית לדרך מס' 31
באר שבעישות כללית5/ 02/ 102/ 03בקשה להיתר לתחנת ב"ש צפון