ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה להתנגדויות

מס' 2004008 מתאריך 13/09/2004

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
באר טוביה, באר-טוביה, תלמי יחיאלתוכנית8/ 03/ 114/ 5מושב תלמי יחיאל - הגדלת אזור המגורים ומשקי עזר29/09/2005
אבו בסמהתוכנית28/ 02/ 105חווה חקלאית כחלה (מספר ישן 6/105/02/11)30/04/2008
קרית גתתוכנית9/ 02/ 139תחנת דלק "מבחור" - הזרע (על דרך מס' 35) (מספר קודם 269/02/6)
אבו בסמה, קאצר א-סרתוכנית28/ 02/ 101ישוב בדואי חדש קסר א סר05/04/2005
אבו בסמה, קאצר א-סרתוכנית28/ 03/ 112מרכז שרותים לישוב בדואי קסר א סר05/04/2005
חבל אילותתוכנית12/ 02/ 172אקואריה - חבל אילות27/09/2005
אשדודתוכנית3/ 03/ 111/ 52שינוי בזכויות בניה - מגרש 10 - רובע יא' - רחוב נחל שניר - אשדוד26/01/2005
רהטתוכנית17/ 03/ 409מתחם 4 - רהט דרום07/07/2005