ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום

מס' 2004008 מתאריך 01/11/2004

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
קרית מלאכיתוכנית18/ 02/ 163שכונות אורות - קרית מלאכי05/01/2006
באר שבעתוכנית5/ 02/ 102/ 139מבואה מזרחית - באר שבע15/02/2007
אבו בסמהתוכנית28/ 03/ 240שכונה 4 - אבו קרינאת (בית פלט)15/02/2005
תוכנית28/ 03/ 239שכונה 3 - אבו קרינאת (בית פלט)15/02/2005
אבו בסמהתוכנית28/ 03/ 238שכונה 2 - אבו קרינאת (בית פלט)15/02/2005
אילת, חבל אילותתוכנית2/ 02/ 101/ 96חוות רודד01/12/2011
שמעונים, אשכול, עין הבשורבקשה ועדה מקומית7/ 06/ 124בקשה לשימוש חורג הפיכת סככות חקלאיות למטבח קייטרינג
חבל אילותתוכנית12/ 02/ 174חוות רודד - חבל אילות
אשדודתוכנית3/ 02/ 101/ 112שינוי לתכנית מתאר מרינה - אשדוד26/09/2011
שדרותתוכנית21/ 02/ 120שכונת בן-גוריון ב' - שדרות09/08/2006
נושאמחוז דרום (1)הודעות היו"ר
נושאמחוז דרום (2)אישור פרוטוקול
ירושלים, מטה יהודהתוכניתתמא/ 3/ 29/ אתכנית מתאר ארצית ברמה מפורטת לדרך מס' 39 בקטע מדרך מס' 38 ועד ירושלים.
תוכניתתמא/ 3/ 29/ בתכנית מתאר ארצית ברמה מפורטת לדרך מס' 39 בתחום ירושלים
תוכניתתמא/ 3/ 79הוספת מחלף על דרך מס' 1 באזור נווה אילן וביטול דרך אזורית מס' 42518/05/2005