ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת ערר מחוזית - מחוז דרום

מס' 2004021 מתאריך 14/10/2004

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
אילתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאת/ 04/ 6051תביעה לפיצויים בגין תכנית פוגעת.
אילתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאת/ 04/ 6052תביעת פיצויים בגין תכנית פוגעת
אילתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאת/ 04/ 6053תביעת פיצויים בגין תכנית פוגעת
אילתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאת/ 04/ 6054תביעה לפיצויים בגין תכנית פוגעת.
באר טוביה, באר-טוביה, אמוניםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםבט/ 04/ 6056בקשה להיתר להוספת משטחי בטון לא מקורים והגדלת משטח בכניסת הבית
אשקלוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאק/ 04/ 6057התנגדות לתוספת ושינויים ליח"ד חד משפחתית צמודה בזוגות.
שקמים, לכישערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשק/ 04/ 6059התנגדות להצבת אנטנה לתקשורת סלולארית
באר טוביה, באר-טוביה, אמוניםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםבט/ 04/ 6061התנגדות להקמת מחסן