ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית

מס' 2004013 מתאריך 15/11/2004

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
אשדודתוכנית3/ 03/ 115/ 20אזור תעשיה צפוני - אשדוד20/08/2007
באר שבעתוכנית5/ 03/ 107/ 82רחוב בזל מגרש 26 שכונה א'29/12/2005
אופקיםתוכנית23/ 02/ 101/ 14הגדלת שטח לבנייני משק (חוות סוסים)27/11/2007
אשקלוןתוכנית4/ 03/ 112/ 18שינוי בזכויות בניה - מגרש 358/2 רחוב האצל ברנע אשקלון
אילתתוכנית2/ 03/ 114/ 59פארק אופירה - חוף צפוני28/09/2006
חבל אילותתוכנית12/ 03/ 126/ 1שמורת טבע נחלים גדולים - הרחבה29/12/2005
באר שבעתוכנית5/ 03/ 177/ 84העיר העתיקה - באר שבע
אשקלוןתוכנית4/ 03/ 147/ 100רחוב הטייסים (קאנטרי קלאב) - אשקלון08/11/2007
שקמים, יואב, נגבהתוכנית6/ 03/ 102/ 6כביש עוקף נגבה19/09/2007
באר שבעתוכנית5/ 03/ 206/ 33שינוי בזכויות בניה - נווה מנחם באר שבע31/08/2005
שמעונים, מרחבים, שדות נגבתוכנית7/ 03/ 457פארק יער נחל גרר08/02/2010
באר שבעתוכנית5/ 03/ 211/ 15שינוי בזכויות בניה - שכונת נחל בקע - באר שבע31/08/2005
באר שבעתוכנית5/ 03/ 209/ 11שינוי בזכויות בניה - שכונת נווה מנחם27/09/2005
עומרתוכנית14/ 03/ 117/ 4רחוב הציפורן 62 - עומר21/05/2007
באר שבעתוכנית5/ 03/ 207/ 19שינוי בזכויות בניה - מגרשים A. B 124 - רחוב אולשן יצחק - באר שבע25/01/2006
באר שבעתוכנית5/ 03/ 159/ 13שינוי בזכויות בניה - רחוב יהויכין 9 - שכונה ו' - באר שבע31/08/2005
באר שבעתוכנית5/ 03/ 117/ 76שינוי בזכויות בניה - רחוב ישראל ישעיהו 37 - שכונה י"א - באר שבע05/01/2006
שמעוניםתוכנית7/ 03/ 459יער רהט31/12/2006
תוכנית10/ 02/ 100/ 63כביש גישה פרטי למפעל גיר סיד בגבעת סילון
שמעונים, חורהתוכנית7/ 03/ 462איחוד וחלוקת מגרשים - שכונה 8 - חורה
באר שבעתוכנית5/ 03/ 115/ 84מגדלי נאות מדבר - שכונה ט' - באר שבע
באר שבעתוכנית5/ 02/ 102/ 147שינוי בזכויות בניה - מגרש 1206 - רחוב פטנקין - באר שבע24/04/2006
אשדודתוכנית3/ 03/ 130/ 11שינוי בזכויות בניה - מגרש 2031 - רובע יב' - אשדוד08/11/2005
שמעונים, אשכולתוכנית7/ 03/ 468שטחים חקלאיים - עצמונה08/06/2006
אשדודתוכנית3/ 03/ 130/ 13שינוי בזכויות בניה - מגרש 2043 - רובע יב' - אשדוד24/07/2005
שמעונים, תל שבעתוכנית7/ 03/ 469שכונה 16 - חלוקה מחדש של מגרשים למגורים, מבני ציבור ומתקן הנדסי - תל שבע25/01/2006
שמעונים, אשכולתוכנית7/ 02/ 302/ 19מכון לטיפול בשפכים צוחר27/09/2005
באר שבעתוכנית5/ 03/ 119/ 58"בית יונה" - שכונה ו' - באר שבע12/12/2006
שמעונים, שגב שלוםתוכנית7/ 02/ 305/ 54מגרש הדרכה לנהיגה מתקדמת
תוכנית10/ 03/ 115/ 8מפעל פמ"א במישור ותם23/05/2006
אילתתוכנית2/ 03/ 114/ 49/ אמגרש 119 א' - החוף הצפוני - אילת20/08/2006
תוכנית10/ 03/ 107/ 4מחצבות מיצד תמר24/03/2010
תוכניתתמא/ 36/ א/ 1תכנית מתאר ארצית לתקשורת - מתקני שידור קטנים