ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית

מס' 2004009 מתאריך 06/12/2004

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
אילתתוכנית2/ 03/ 218אזור שחמון - רובע 9 - אילת27/01/2004
אשקלוןתוכנית4/ 02/ 101/ 139פרדס חוות עמיצור - אשקלון05/05/2003
באר שבעתוכנית5/ 03/ 104/ 48אזור תעשיה דרך חברון05/04/2005
שקמים, לכישתוכנית6/ 03/ 261חוות לולים - מושב לכיש
להביםתוכנית20/ 03/ 219/ 1כפר תיירות מדברי - עזוז29/03/2005
גלילית מחוז הדרום, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז הדרום, תחום מחוזי גליליתוכנית11/ 03/ 156/ 2מרכז קהילתי ליבנה05/11/1992
שמעונים, מרחבים, פדוייםתוכנית7/ 03/ 122/ 5שכונת מגורים קהילתית - מושב פדויים15/03/2005
שמעוניםתוכנית7/ 02/ 310/ 6דרך גישה לערערה בנגב
שמעוניםתוכנית7/ 02/ 305/ 37תחנת הדלק אלוני הנגב - על דרך 40
שדרותתוכנית21/ 03/ 102/ 87שינוי מתעשיה למסחר - מגרש 103 - שדרות
גלילית מחוז הדרום, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז הדרום, תחום מחוזי גליליתוכנית11/ 02/ 209תחנת שידור של הרשות השניה לטלויזיה ורדיו בהר מרבץ
בני שמעון, בית קמהתוכנית7/ 02/ 305/ 42מפעל קמדע קיבוץ בית קמה
שקמים, יואבתוכנית6/ 03/ 225/ 1גן לאומי תל צפית12/12/2006
שמעונים, לקיהתוכנית7/ 03/ 432שכונה 12 - לקיה18/02/2004
באר שבעתוכנית5/ 03/ 199/ 2מתחם 1 (חלק צפוני) רמות באר שבע04/08/2002
באר שבעתוכנית5/ 02/ 102/ 128שכונת רמות רבתי - פלח 529/03/2005
שקמים, יואבתוכנית6/ 03/ 135/ 6אתר משולב לכריית חול והטמנת פסולת יבשה כפר מנחם דרום29/03/2005
באר שבעתוכנית5/ 03/ 169/ 28שינוי בזכויות בניה - רחוב שטורק - שכונה ב' - באר שבע29/03/2005
עומרתוכנית14/ 03/ 119פארק תעשיות עומר - מגרש 3717/08/2005
באר טוביה, באר-טוביה, ערוגותתוכנית8/ 03/ 138/ 15קייט כפרי - מושב ערוגות07/07/2005
באר שבעתוכנית5/ 02/ 102/ 135שינוי בזכויות בניה - נאות לון - באר שבע05/04/2005
אשדודתוכנית3/ 03/ 102/ 87רובע א' - אשדוד23/05/2005
מיתרתוכנית15/ 02/ 101/ 11מתחם דיור מוגן - מיתר08/06/2005
באר שבעתוכנית5/ 03/ 192/ 22שינוי בזכויות בניה מגרש 202/2 שכונת נווה זאב03/03/2005
באר שבעתוכנית5/ 02/ 102/ 140רחוב האורגים - באר שבע24/07/2005
באר שבעתוכנית5/ 03/ 218/ 1שכונת נווה זאב פלח 6 באר - שבע29/03/2005
שמעונים, שדות נגב, סעדתוכנית7/ 03/ 110/ 3הרחבת קיבוץ סעד15/03/2005
שמעונים, ערערה בנגבתוכנית7/ 02/ 310/ 12אתר לסילוק פסולת יבשה ערערה בנגב15/11/2005
שמעונים, שדות נגב, סעדתוכנית7/ 03/ 110/ 4מתקן לטיפול בשפכים - קיבוץ סעד15/03/2005
באר שבעתוכנית5/ 03/ 119/ 57שינוי בזכויות בניה - מגרש 57 - שכונה ו' - באר שבע15/03/2005
באר שבעתוכנית5/ 03/ 208/ 7שינוי בזכויות בניה - שכונת נווה זאב באר שבע24/02/2005
להביםתוכנית20/ 02/ 101/ 62תחנת סניקה - קיבוץ שדה בוקר24/02/2005
נושאמחוז דרום (4)נושא כללי
שמעונים, אשכול, ניריםתוכנית7/ 02/ 474מתקן לקומפוסט - קיבוץ נירים15/02/2007
באר טוביה, באר-טוביה, תמוריםבקשה ועדה מקומית8/ 06/ 85בקשה לשימוש חורג להצבת מבנה יביל לשימוש לפעוטון
תוכנית10/ 03/ 282/ 1כריית פוספטים - חתרורים מזרח17/06/2009
ערבה תיכונה, הערבה התיכונהתוכנית30/ 03/ 301כריית פוספטים חלקה א-6
אילתישות כללית2/ 02/ 101/ ה'בקשה להיתר בניה עפ"י פרק ה' סעיף 6 בתכנית מיתאר אילת להקמת מתקן חלוץ לגידול דג