ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום

מס' 2004009 מתאריך 13/12/2004

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
להביםתוכנית16/ 02/ 101/ 5תכנית מיתאר חדשה - להבים24/12/2009
אילתתוכנית2/ 03/ 114/ 59פארק אופירה - חוף צפוני28/09/2006
נושאמחוז דרום (1)הודעות היו"ר
נושאמחוז דרום (2)אישור פרוטוקול
נושאמחוז דרום (4)נושא כללי
אשקלוןתוכנית4/ 03/ 110/ 1תכנית מפורטת שכונה ג' ברנע - אשקלון (תכנית מס' ד/ 316/ א)28/11/1963
גלילית מחוז הדרוםתוכנית1/ 02/ 102תכנית מיתאר מקומית למבנים חקלאיים בשטחים שיעודם קרקע חקלאית05/06/2008
שמעונים, אשכולתוכניתתממ/ 4/ 14/ 57תכנית מתאר מחוזית מחוז דרום תממ/14/4 שינוי מס' 57 ישוב פרברי שלומית
אור יהודה-אזור, בני ברק, בת ים, גבעתיים, גלילית מחוז תל אביב, הרצליה, חולון, קרית אונו, רמת גן, רמת השרון, תל אביב-יפותוכניתתמא/ 23/ א/ 2תכנית מתאר ארצית למערכת הסעת המונים - שינוי מספר 223/08/2006
תוכניתתממ/ 4/ 14/ 44תכנית מתאר מחוזית דרום תממ/ 4/ 14 שינוי מס'44 להסדרה וקביעת עורקי ניקוז ונחלים