ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום

מס' 2005001 מתאריך 31/01/2005

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
באר טוביה, באר-טוביהתוכנית8/ 02/ 101/ 38הרחבת אזור תעשיה "מבצע"27/09/2005
אילתתוכנית2/ 03/ 114/ 59פארק אופירה - חוף צפוני28/09/2006
נושאמחוז דרום (1)הודעות היו"ר
נושאמחוז דרום (2)אישור פרוטוקול
נושאמחוז דרום (4)נושא כללי
באר טוביה, באר-טוביה, תמוריםבקשה ועדה מקומית8/ 06/ 85בקשה לשימוש חורג להצבת מבנה יביל לשימוש לפעוטון
גלילית מחוז הדרוםתוכנית1/ 02/ 102תכנית מיתאר מקומית למבנים חקלאיים בשטחים שיעודם קרקע חקלאית05/06/2008
בני שמעוןתוכנית7/ 02/ 305/ 52שכונה פרברית כרכור
שקמים, חוף אשקלון, מבקיעיםתוכנית6/ 03/ 117/ 4מושב מבקיעים - הרחבה03/11/2005
שמעונים, אשכולתוכנית7/ 02/ 480ישובי חולות חלוצה במועצה אזורית אשכול15/02/2007
שמעונים, אשכולתוכנית7/ 03/ 482שלומית19/06/2006
שמעונים, אשכולתוכנית7/ 03/ 481חלוצית 4 - שמעונים30/01/2007
תוכניתתמא/ 10/ א/ 1/ 10תכנית מתאר ארצית למניעת מפגעים סביבתיים עקב הפעלת תח"כ אורות רבין (אתר השרון)17/11/2005