ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית

מס' 2005001 מתאריך 03/01/2005

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
שמעונים, ערערה בנגבתוכנית7/ 03/ 407הקמת שכונת מגורים שכונות 1, 3 בערוער31/07/1997
שמעונים, אשכול, צוחרתוכנית7/ 03/ 152/ 9מרכז צוחר30/04/2006
באר טוביה, באר-טוביה, עזרתוכנית8/ 03/ 120/ 12מרכז אזורי "עזר"17/08/2005
באר שבעתוכנית5/ 03/ 177/ 80שופליין - באר שבע
גלילית מחוז הדרום, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז הדרום, תחום מחוזי גליליתוכנית11/ 02/ 209תחנת שידור של הרשות השניה לטלויזיה ורדיו בהר מרבץ
ערדתוכנית24/ 03/ 114/ 9הרחבת שטח למלונאות ונופש - ערד28/06/2007
באר שבעתוכנית5/ 02/ 102/ 129מבואה מערבית15/02/2007
להביםתוכנית20/ 02/ 101/ 60ישוב כפרי קהילתי מרחב עם חלוקים08/06/2005
תוכנית10/ 02/ 290מתקני מקורות בשמורת המכתש הקטן08/12/2005
להביםתוכנית20/ 02/ 101/ 61מוסד חינוכי שיקומי- שנטי במדבר05/04/2005
גלילית מחוז הדרום, שמעונים, שגב שלום, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז הדרוםתוכנית11/ 02/ 236אתר סילוק אשפה (פסולת בנין) שגב שלום20/02/2008
אשדודתוכנית3/ 02/ 101/ 107מגרשים 26 - 27 במתחם המרינה - אשדוד08/12/2005
רהטתוכנית17/ 03/ 345/ 8מגרש 217 - שכונה 17 - רהט03/03/2005
גלילית מחוז הדרום, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז הדרום, תחום מחוזי גליליתוכנית11/ 02/ 208/ 1בריכת בית פלט 219/03/2006
נושאמחוז דרום (4)נושא כללי
בני שמעוןתוכנית7/ 03/ 339/ 2אתר לפסולת מעורבת דודאים07/03/2010
דימונהתוכנית25/ 02/ 101/ 35מתקן לטיפול בשפכים דימונה22/03/2007