ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית

מס' 2005001 מתאריך 17/01/2005

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
קרית גתתוכנית9/ 03/ 138הרחבת אזור תעשיה - אינטל05/06/2007
ערדתוכנית24/ 03/ 107/ 19הקמת שטח לבנייני ציבור משולב במסחר - שכונת נעורים13/05/2007
שקמים, יואבתוכנית6/ 02/ 265פארק בריטניה13/03/2007
שקמים, חוף אשקלון, בית שקמהתוכנית6/ 03/ 127/ 3מפעל בטון בית שקמה
אשדודתוכנית3/ 03/ 114/ 43אזור תעשיה אשדוד21/09/2006
באר טוביה, באר-טוביה, נוה מבטחתוכנית8/ 03/ 136/ 5חלקה 11 (א' / 21) מושב נווה מבטח17/01/2005
דימונהתוכנית25/ 03/ 140מגרש 916 - שכונת חכמי ישראל19/06/2006
תמרתוכנית19/ 03/ 131הסדרת קוי בניין למגרש 102 - רמת חובב25/09/2006
שמעונים, שדות נגב, כפר מימוןתוכנית7/ 03/ 164/ 12בנה ביתך - כפר מימון25/09/2006
אשדודתוכנית3/ 02/ 101/ 106מגרש 25 - עורף המרינה - אשדוד29/12/2005
שמעונים, חורהתוכנית7/ 03/ 412/ 2ממוש זכויות בניה למבנה ציבור - שכונה 9 חורה12/01/2006
שמעונים, כסייפהתוכנית7/ 03/ 249/ 3שכונה 19 - כסייפה02/08/2006
ערבה תיכונה, הערבה התיכונה, פארןתוכנית30/ 03/ 178/ 5הגדלת השטח למבני משק מושב פארן14/06/2012
ערבה תיכונה, הערבה התיכונה, צופרתוכנית30/ 03/ 146/ 3מרכז משקי צופר14/06/2012
קרית מלאכיתוכנית18/ 02/ 102/ 78הרחבת זכויות בניה בשטח למבני ציבור - קרית מלאכי05/01/2006
אשדודתוכנית3/ 02/ 101/ 110שינוי בזכויות בניה - אזור המרינה - אשדוד12/01/2006
רהטתוכנית17/ 03/ 296/ 6שוק עירוני - רהט12/12/2006
שמעונים, שגב שלוםתוכנית7/ 02/ 305/ 54מגרש הדרכה לנהיגה מתקדמת
שמעונים, מרחבים, מבועיםתוכנית7/ 03/ 192/ 13מבועים - מגרש מגורים מספר 50704/11/2009
אשקלוןתוכנית4/ 02/ 101/ 169ביג - אשקלון21/01/2010
רמת נגבתוכנית20/ 03/ 244/ 2מחצבת הר שחר - בן ארי31/08/2005