ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - עיון / אישור השר - מחוז דרום

מס' 2001139 מתאריך 22/12/2004

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
בני שמעון, משמר הנגבתוכנית7/ מק/ 2027קיבוץ משמר הנגב03/02/2005
חבל אילות, באר אורהתוכנית12/ מק/ 502ישוב קהילתי באר אורה
אילתתוכנית2/ מק/ 376תוספת 6 יחידות דיור למגרש 1 - אילת09/03/2005
אילתתוכנית2/ מק/ 380תוספת בניה לצד האחורי של הבית הקיים - אילת09/03/2005