ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית

מס' 2005002 מתאריך 07/02/2005

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
אשקלוןתוכנית4/ 03/ 152/ 42שכונת שמשון - מגרש 175 - אשקלון
באר שבעתוכנית5/ 03/ 107/ 76אזור מגורים משולב במסחר - רח' בזל פינת ביאליק
ערדתוכנית24/ 03/ 114/ 8שינוי בזכויות בניה מלון ענבר
באר טוביה, באר-טוביהתוכנית8/ 03/ 119/ 12אזור תעשיה באר טוביה
תמר, סדום(מפעלי ים המלח)תוכנית10/ 02/ 100/ 51מפעלי ים המלח08/01/2008
באר שבעתוכנית5/ 02/ 102/ 108מכון טיהור מזרחי - באר שבע
להביםתוכנית20/ 03/ 300מחצבת הר שחר מזרח - מחצבת צרפתי
חבל אילותתוכניתד/ 12/ 02/ 168/ 1דרך מקשרת לגבול ישראל ירדן במעבר עברונה
ערדתוכנית24/ 03/ 102/ 7אזור תיירות מתחם א. דניאל - ערד
אשדודתוכנית3/ 02/ 101/ 90רובע טז' - אשדוד
תוכנית30/ 03/ 129/ 2מושב עידן07/07/2005
גלילית מחוז הדרום, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז הדרום, תחום מחוזי גליליתוכנית11/ 02/ 210עמק שרה שלב ו'
אשקלוןתוכנית4/ 03/ 104/ 33שכונת אפרידר רחוב גדעון בן יואש17/08/2005
שמעונים, ערערה בנגבתוכנית7/ 03/ 311/ 13הקמת שטח לבנייני ציבור בשכונה 2ב' ערערה בנגב03/05/2005
גלילית מחוז הדרום, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז הדרום, תחום מחוזי גליליתוכנית11/ 03/ 165/ 3אתר לחציבת גיר בהר ניצים14/07/2004
באר שבעתוכנית5/ 03/ 206/ 32נווה מנחם רחוב רבקה - באר שבע06/03/2006
באר שבעתוכנית5/ 03/ 202/ 1שינוי בזכיות בניה - שכונת האנדרטה - באר שבע03/05/2005
באר שבעתוכנית5/ 03/ 209/ 13רחוב חנה רובינא - שכונת נווה מנחם - באר שבע08/06/2005
באר שבעתוכנית5/ 03/ 209/ 12שינוי בזכויות בניה - שכונת נווה מנחם באר שבע03/05/2005
נתיבותתוכנית22/ 03/ 126שכונת נטעים ב' - מגרשים 237, 236 - נתיבות23/05/2005
באר שבעתוכנית5/ 03/ 206/ 36שינוי בזכויות בניה - שכונת נווה מנחם - באר שבע23/05/2005
אשקלוןתוכנית4/ 03/ 139/ 14בית אבות "נאות אבי" שכונת גן הורדים אשקלון (מספר קודם 4/ מק/ 2126)05/04/2005
אשדודתוכנית3/ 03/ 130/ 12שינוי בזכויות בניה - מגרש 2034 - רובע יב' - אשדוד03/05/2005
נושאמחוז דרום (4)נושא כללי
בני שמעוןתוכנית7/ 03/ 339/ 2אתר לפסולת מעורבת דודאים07/03/2010
אילתישות כללית2/ 02/ 101/ ז'בקשה להיתר בניה עפ"י פרק ה' סעיף 6 בתכנית מיתאר אילת להקמת מרכז יום לקשיש
שקמים, לכיש, עצםתוכנית6/ 03/ 196/ 3תחנת תדלוק עוצם
אילתישות כללית2/ 02/ 101/ ח'בקשה להיתר בניה עפ"י פרק ה' סעיף 6 בתכנית מיתאר אילת להקמת בריכת אגירה למי שתי