ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה להתנגדויות

מס' 2005002 מתאריך 21/02/2005

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מצפה רמוןתוכנית27/ 03/ 136תכנית מפורטת למחצבת שיש מצפה-רמון20/08/2007
שקמים, יואבתוכנית6/ 02/ 251תכנית מיתאר למועצה האזורית יואב12/01/2006
אשקלוןתוכנית4/ 02/ 101/ 153אזור אשכולי פז - אשקלון23/11/2005
דימונהתוכנית25/ 02/ 101/ 29דימונה על הפארק - המתחם הדרומי13/09/2005
מיתרתוכנית15/ 02/ 106אתר לסילוק פסולת יבשה מיתר11/11/2008
אילתתוכניתד/ 2/ 02/ 101/ 91כניסה מערבית לאילת08/01/2008
אילתתוכנית2/ 03/ 105/ 30מרכז B.I.G אילת - מתחם סופריור כבלים27/09/2005