ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום

מס' 2005002 מתאריך 28/02/2005

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
אילתתוכנית2/ 03/ 111/ 17מרכז חוף אלמוג - אילת
ערבה תיכונה, הערבה התיכונהתוכנית30/ 03/ 283כריית פוספטים בנחל חצבה מערב
שקמים, חוף אשקלון, חלץתוכנית6/ 03/ 187/ 2שטח אחסנה במחנה חלץ
נושאמחוז דרום (1)הודעות היו"ר
נושאמחוז דרום (2)אישור פרוטוקול
דימונה, רמת נגב, תמרתוכנית25/ 02/ 101/ 33תכנית מתאר חדשה לדימונה
באר טוביה, באר-טוביה, תמוריםבקשה ועדה מקומית8/ 06/ 85בקשה לשימוש חורג להצבת מבנה יביל לשימוש לפעוטון
מיתר, שמעוניםתוכנית7/ 02/ 305/ 57אזור תעסוקה צומת שוקת08/11/2007
אבו בסמה, אופקים, באר שבע, גלילית מחוז הדרום, דימונה, מיתר, עומר, ערד, רהט, רמת חובב, רמת נגב, שקמיםתוכניתתממ/ 4/ 14/ 23תכנית מתאר מחוזית חלקית מחוז דרום שינוי מס' 23 אזור באר שבע08/08/2012
באר שבעתוכניתתממ/ 4/ 14/ 54תמ"מ דרום שינוי מס' 54 באר שבע הגדלת אזור הבינוי העירוני מבואה מערבית ונופים
תוכניתתמא/ 13/ 7 כנרתתכנית מתאר ארצית חלקית לחופים תמ"א/ 13 מרחב הכינרת וחופיה, שינוי מס' 707/09/2005
תוכניתתמא/ 13/ 8 כנרתתמ"א חלקית לחופים תמ"א/ 13 מרחב הכינרת וחופיה, שינוי מס' 8 -מלון חוף גינוסר07/09/2005