ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית

מס' 2005003 מתאריך 14/03/2005

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
שקמים, חוף אשקלון, חלץתוכנית6/ 02/ 234/ 27"חוות הפרסה" - מושב חלץ
שקמים, לכיש, יד נתןתוכנית6/ 03/ 137/ 3אזור ספורט ושפ"פ מושב יד נתן18/08/2008
אילתתוכנית2/ 03/ 114/ 59פארק אופירה - חוף צפוני28/09/2006
אשקלוןתוכנית4/ 03/ 106/ 42שדרות בן גוריון- תחנת דלק
באר טוביה, באר-טוביה, חצור-אשדודתוכנית8/ 03/ 137/ 6קיבוץ חצור06/03/2006
שמעונים, אשכול, שדי אברהםתוכנית7/ 03/ 277/ 1הרחבת מושב שדי אברהם27/09/2005
שמעונים, לקיהתוכנית7/ 03/ 451מוסדות חינוך - שכונה 9 - לקיה08/06/2006
באר טוביה, באר-טוביה, כנותתוכנית8/ 02/ 101/ 62מגרש 120 - אזור תעשיה כנות12/12/2007
באר שבעתוכנית5/ 03/ 177/ 110אולמי אשל - העיר העתיקה - באר שבע12/12/2007
שקמים, שפירתוכנית6/ 02/ 224/ 13תחמ"ש זמורות - שקמים23/07/2007
שמעונים, חורהתוכנית7/ 03/ 462איחוד וחלוקת מגרשים - שכונה 8 - חורה
שמעונים, שער הנגבתוכנית7/ 03/ 453יער דורות - שמעונים03/06/2009
בני שמעוןתוכנית7/ 03/ 465בית עלמין לשעת חירום- פארק חצרים
ירוחםתוכנית26/ 03/ 101/ 59שכונה מרכזית - איחוד וחלוקת מגרשים - ירוחם28/06/2007
שמעונים, אשכולתוכנית7/ 03/ 466יער אסף10/07/2008
באר טוביה, באר-טוביה, שתוליםתוכנית8/ 03/ 123/ 6חלוקה מחדש של זכויות הבניה - מגרשים 144, 143, 142 - מושב שתולים25/01/2006
אילת, חבל אילותתוכנית2/ 02/ 224שמורת טבע מסיב אילת - הרחבה 1 - אילת25/08/2009
שמעונים, שדות נגב, בית הגדיתוכנית7/ 02/ 328/ 13אזור חממות - מושב בית הגדי
בני שמעון, משמר הנגבתוכנית7/ 03/ 104/ 3קיבוץ משמר הנגב25/09/2006
באר שבעתוכנית5/ 03/ 107/ 103מתחם בזל - שכונה א' - באר שבע
חבל אילותתוכנית12/ 02/ 176שמורת טבע - צוקי שיירות - חבל אילות13/03/2007
בני שמעוןתוכנית7/ 02/ 305/ 55מתקן הנדסי - בוסטר סנסנה04/09/2006
אשדודתוכנית3/ 03/ 109/ 13רובע ז' - אשדוד29/12/2005
אשדודתוכניתד/ 3/ 02/ 101/ 115מחלף אשדוד צפון16/12/2010