ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום

מס' 2005003 מתאריך 04/04/2005

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
אילתתוכנית2/ 03/ 219רובע 4 - שחמון
תמרתוכנית19/ 02/ 110/ 15הקמת מפעלים לתעשיה כימית ברמת חובב
אילתתוכנית2/ 03/ 111/ 17מרכז חוף אלמוג - אילת
שקמים, חוף אשקלון, זיקיםתוכנית6/ 03/ 120/ 6הרחבת אזור מגורים - קיבוץ זיקים07/07/2005
רהטתוכנית17/ 03/ 412מתחם 1 - רהט דרום24/04/2006
נושאמחוז דרום (1)הודעות היו"ר
נושאמחוז דרום (2)אישור פרוטוקול
נושאמחוז דרום (4)נושא כללי
באר שבע, בני שמעוןתוכנית5/ 02/ 102/ 172רובע מנחם - מרת"ח באר שבע21/06/2010
אבו בסמהתוכנית28/ 02/ 106שכונת אל- סייד29/06/2009
אשדודבקשה ועדה מקומית3/ 06/ 590/ אבקשה להיתר לחלק מהמבנה לאישור במפלס 3.00 + ושינוי יעוד ממסעדה לחנויות רהיטים,
נושאמת/ דימונהמרחב תכנון דימונה
תוכניתתמא/ 10/ ב/ 10תמא חלקית לתחנות כח ורשת חשמל-תוספת שתי יחי' ייצור במחזור משולב בתחנת כח צפית.17/11/2005
תוכניתתמא/ 31/ א/ 20/ 1תכנית מתאר ארצית משולבת לבניה לפיתוח ולקליטת עליה - מחלף מאחז07/09/2005
אור יהודה-אזור, בני ברק, בת ים, גבעתיים, הרצליה, חולון, קרית אונו, רמת גן, רמת השרון, תל אביב-יפותוכניתתמא/ 36/ א/ 2תכנית מתאר ארצית - שינוי מס' א2 - למתקני תקשורת קטנים וזעירים - ! נגנזה !