ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית

מס' 2005004 מתאריך 11/04/2005

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
שקמים, לכישתוכנית6/ 03/ 261חוות לולים - מושב לכיש
אופקיםתוכנית23/ 03/ 107/ 33שכונת בן גוריון אופקים20/11/2006
אופקיםתוכנית23/ 02/ 101/ 14הגדלת שטח לבנייני משק (חוות סוסים)27/11/2007
באר שבעתוכנית5/ 03/ 177/ 83מתחם "קצין העיר", העיר העתיקה באר - שבע25/06/2006
באר שבעתוכנית5/ 03/ 203/ 23שינוי בזכויות נביה - מגרשים A 565 B 565 שכונת רמות באר שבע12/01/2006
באר שבעתוכנית5/ 03/ 207/ 15שינוי בזכויות בניה - שכונה ו' - באר שבע30/04/2007
תוכנית10/ 02/ 100/ 62חניון מצפור יניר נגב - צומת הערבה מעלה פרס24/12/2006
אופקיםתוכנית23/ 03/ 102/ 131מבנה משרדים - רחוב כצנלסון - אופקים24/01/2007
אילתתוכנית2/ 03/ 222רובע 2 - שכונת שחמון28/08/2006
באר שבעתוכנית5/ 03/ 209/ 14שינוי בזכויות בניה - רחוב שמואל רודנסקי - נחל עשן - באר שבע09/12/2008
באר שבעתוכנית5/ 03/ 206/ 37שכונת נווה מנחם24/04/2006
באר שבעתוכנית5/ 03/ 109/ 17שכונת נווה עופר - באר שבע25/01/2006
גלילית מחוז הדרום, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז הדרוםתוכנית11/ 02/ 246חווה חקלאית - צפון מערבית לערערה
גלילית מחוז הדרום, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז הדרוםתוכנית11/ 02/ 245חווה חקלאית - דרומית לערערה
בני שמעון, משמר הנגבתוכנית7/ 03/ 104/ 3קיבוץ משמר הנגב25/09/2006
שמעונים, תל שבעתוכנית7/ 02/ 172/ 16שכונת המרכז תל שבע28/08/2006
אילתתוכנית2/ 02/ 101/ 99מסגרת תכנונית חדשה לשצפ"ים25/07/2006
שמעונים, אשכול, ניריםתוכנית7/ 02/ 474מתקן לקומפוסט - קיבוץ נירים15/02/2007
גלילית מחוז הדרום, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז הדרוםתוכנית11/ 03/ 165/ 3/ אהסדרת זכויות מחצבת הר ניצים20/12/2005
אילתתוכנית2/ 02/ 226ממשה בתחום נמל אילת
רהטתוכנית17/ 03/ 263/ 3אזור מגורים ומסחר - מגרשים 125-126 - שכונה 7 - רהט
אופקיםתוכנית23/ 02/ 101/ 20גבולות תכנית מתאר אופקים - הודעה בדבר הכנת תכנית לפי סעיפים 77-78 לחוק
ירוחםתוכנית26/ 03/ 101/ 61הסדרת שכונת מגורים קיימת - ירוחם24/03/2010