ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום

מס' 2005004 מתאריך 16/05/2005

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
תמרתוכנית19/ 02/ 110/ 15הקמת מפעלים לתעשיה כימית ברמת חובב
שקמים, חוף אשקלון, חלץתוכנית6/ 03/ 187/ 2שטח אחסנה במחנה חלץ
נושאמחוז דרום (1)הודעות היו"ר
נושאמחוז דרום (2)אישור פרוטוקול
להביםתוכנית20/ 02/ 101/ 4אזור כריית פוספטים אורון - צין
שקמים, חוף אשקלוןתוכנית6/ 03/ 291הרחבת הישוב ניצן23/05/2006
אילתישות כללית2/ ני/ 104/ 1תכנית ניקוז והסדרת החיבור לקינט, ממערב (קטע בין חב' המלח לחב' האצות)
שקמים, חוף אשקלוןתוכנית6/ 02/ 291/ אניצן09/08/2006
נושאמת/ עומרמרחב תכנון עומר.
להביםתוכניתתממ/ 4/ 14/ 42תכנית מתאר מחוזית - מחוז דרום - שינוי מס' 42 - דרך היין ברמת הנגב28/06/2007
אילת, חבל אילותתוכניתתממ/ 4/ 14/ 21תכנית מתאר מחוזית מחוז דרום שינוי מס' 21 - אילת אילות24/10/2007
שמעונים, אשכולתוכניתתממ/ 4/ 14/ 57תכנית מתאר מחוזית מחוז דרום תממ/14/4 שינוי מס' 57 ישוב פרברי שלומית
תוכניתתמא/ 34/ ב/ 3תכנית מתאר ארצית לנושא ניקוז ונחלים.18/12/2006
תוכניתתממ/ 4/ 14/ 44תכנית מתאר מחוזית דרום תממ/ 4/ 14 שינוי מס'44 להסדרה וקביעת עורקי ניקוז ונחלים
תוכניתתמא/ 13/ 11 כנרתמרחב הכינרת וחופיה, שינוי מס' 1117/11/2005
גלילית מחוז הדרום, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז הדרוםתוכניתתממ/ 4/ 14/ 60תכנית מתאר מחוזית מחוז דרום-שינוי מס'60-שינוי תואי מעבר קוי חשמל באזור הוואשלה14/12/2008
שקמים, חוף אשקלון, בת הדרתוכניתתממ/ 4/ 14/ 62תכנית מתאר מחוזית מחוז דרום תממ/14/4 שינוי מס' 62 ישוב כפרי בת הדר12/01/2006