ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית

מס' 2005006 מתאריך 23/05/2005

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
רמת נגבתוכנית20/ 02/ 101/ 33מרכז אזורי רמת נגב
באר טוביה, באר-טוביהתוכנית8/ 02/ 101/ 56הרחבת אזור תעשיה - עד הלום12/12/2007
באר שבעתוכנית5/ 03/ 191/ 10שינוי בזכויות בניה - מגרש 140 שכונה ו' באר - שבע13/03/2007
באר שבעתוכנית5/ 02/ 102/ 138נחל בקע - באר שבע06/03/2006
אופקיםתוכנית23/ 02/ 101/ 18קרית ספורט - אופקים
תוכנית30/ 02/ 291אזור תעסוקה מושב חצבה22/12/2011
בני שמעון, להבתוכנית7/ 03/ 151/ 2קיבוץ להב - שמעונים12/12/2007
באר שבעתוכנית5/ 03/ 203/ 31שינוי בזוכיות בניה - רחוב מיכאל אבן ארי 12 - שכונת רמות באר שבע29/12/2005
שמעונים, אשכולתוכנית7/ 03/ 468שטחים חקלאיים - עצמונה08/06/2006
בני שמעון, חצריםתוכנית7/ 03/ 116/ 4קיבוץ חצרים - שמעונים24/01/2007
אשדודתוכנית3/ 03/ 109/ 13רובע ז' - אשדוד29/12/2005
באר שבעתוכנית5/ 03/ 215/ 2רחוב אברהם השופט - רמות ד' - באר שבע04/09/2006
מיתר, שמעוניםתוכנית7/ 02/ 305/ 57אזור תעסוקה צומת שוקת08/11/2007
שמעונים, מרחבים, גילתתוכנית7/ 03/ 146/ 6מרכז מושב גילת04/11/2009
אילתישות כללית2/ ני/ 104/ 1תכנית ניקוז והסדרת החיבור לקינט, ממערב (קטע בין חב' המלח לחב' האצות)
אשדודתוכנית3/ 03/ 102/ 91רובע א' - אשדוד