ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית

מס' 2005006 מתאריך 11/07/2005

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
אשקלוןתוכנית4/ 03/ 114/ 2הרחבת בית ספר אורנים וגן ברוש לילדים מוגבלים03/11/2005
נתיבותתוכנית22/ 03/ 122שכונת נווה נוי - נתיבות12/06/2001
שקמים, חוף אשקלון, יד מרדכיתוכנית6/ 02/ 234/ 20מפגש יד מרדכי15/11/2005
גלילית מחוז הדרום, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז הדרום, תחום מחוזי גליליבקשה ועדה מקומית11/ 06/ 603הקמת מחסן לציוד - יקבי רמת ערד
באר טוביה, באר-טוביהתוכנית8/ 02/ 101/ 48שמורת טבע בריכת זמורות03/11/2005
רהטתוכנית17/ 03/ 245/ 6שטח מסחרי ובנייני ציבור שינוי בחלוקה ובזכויות בניה שכונה 21 רהט
באר שבעתוכנית5/ 03/ 208/ 4שכונת נווה זאב23/11/2005
באר שבעתוכנית5/ 03/ 103/ 54השלמת מדרחוב מרכז אזרחי - באר שבע
שקמים, יואבתוכנית6/ 02/ 271פארק תנכ"י - אטרקציות ומלונאות
אילתתוכנית2/ 03/ 105/ 28שטח מסחרי באזור התעשיה הישן08/11/2005
רהטתוכנית17/ 03/ 261/ 7שכונה 22 רהט
שקמים, חוף אשקלון, חלץתוכנית6/ 02/ 234/ 35חווה חקלאית שקומית - חלץ
באר שבעתוכנית5/ 03/ 119/ 54בית כנסת "תפילת משה"
גלילית מחוז הדרום, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז הדרום, תחום מחוזי גליליבקשה ועדה מקומית11/ 06/ 640הקמת מבנה ליקב - בבקעת ערד
באר שבעתוכנית5/ 03/ 192/ 21שינוי בזכויות בניה מגרש 59 שכונת נווה זאב13/09/2005
אשקלוןתוכנית4/ 02/ 101/ 159רחוב דיבולט - שכונת שימשון - אשקלון03/11/2005
שמעונים, אשכול, שדי אברהםתוכנית7/ 03/ 277/ 1הרחבת מושב שדי אברהם27/09/2005
גלילית מחוז הדרום, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז הדרום, תחום מחוזי גליליתוכנית11/ 02/ 232מחצבות הר מחילות
בני שמעוןתוכנית7/ 03/ 454יער תאשור29/09/2005
תוכנית30/ 02/ 291אזור תעסוקה מושב חצבה22/12/2011
שמעוניםבקשה ועדה מקומית7/ 06/ 120שימוש חורג בקרקע חקלאית לאיחסון אגרגטים
באר שבעתוכנית5/ 03/ 209/ 11שינוי בזכויות בניה - שכונת נווה מנחם27/09/2005
באר שבעתוכנית5/ 03/ 139/ 8מתחם רמב"ם (מגרשים 8 ו- 303) - באר שבע05/01/2006
תמרתוכנית19/ 02/ 110/ 27מגרש 181 - מפעל לטיפול בפסולת מסוכנת E.S.C27/09/2005
אילתתוכנית2/ 02/ 223רובע 11 שחמון - אילת08/11/2007
באר שבעתוכנית5/ 03/ 184/ 9שינוי בזכויות בניה - מגרש 12 - רחוב הר רמון 16 - רמות באר שבע03/11/2005
באר שבעתוכנית5/ 03/ 107/ 100רחוב ויצמן 4 - שכונה א' - באר שבע08/11/2005
אשדודתוכנית3/ 03/ 130/ 11שינוי בזכויות בניה - מגרש 2031 - רובע יב' - אשדוד08/11/2005
שמעונים, אשכול, אוריםתוכנית7/ 03/ 118/ 1אזור תעשיה - קיבוץ אורים27/09/2005
נושאמחוז דרום (4)נושא כללי
אילתישות כללית2/ 02/ 101/ ו'בקשה להיתר בניה עפ"י פרק ה' סעיף 6 בתכנית מיתאר אילת להקמת בית כנסת
אילתישות כללית2/ 02/ 101/ ז'בקשה להיתר בניה עפ"י פרק ה' סעיף 6 בתכנית מיתאר אילת להקמת מרכז יום לקשיש
גלילית מחוז הדרום, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז הדרום, תחום מחוזי גליליבקשה ועדה מקומית11/ 06/ 753הקמת מבנה מרפאה לשבט בואדי אל נעם
שמעונים, שדות נגבתוכנית7/ 02/ 479תחנת שאיבה לשפכים - שכונה מערבית נתיבות - בתחום שדות נגב
אילתישות כללית2/ 02/ 101/ י'בקשה להיתר עפ"י פרק ה' סעיף 6 בתכנית מיתאר מגרש 21
אילתישות כללית2/ 02/ 101/ טבקשה להיתר בניה עפ"י פרק ה' סעיף 6 בתכנית המיתאר לתוספת למבנה כיבוי אש
שקמים, חוף אשקלוןתוכנית6/ 03/ 292אתר לסילוק פסולת יבשה כוכב
ערדישות כלליתתממ/ 4/ 14/ 40/ אבקשה למתן היתר בניה להקמת מרפאה באל - פורעה