ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום

מס' 2005005 מתאריך 04/07/2005

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
שקמים, לכישתוכנית6/ 03/ 261חוות לולים - מושב לכיש
אופקיםתוכנית23/ 02/ 101/ 14הגדלת שטח לבנייני משק (חוות סוסים)27/11/2007
שקמים, חוף אשקלון, חלץתוכנית6/ 03/ 187/ 2שטח אחסנה במחנה חלץ
נושאמחוז דרום (1)הודעות היו"ר
נושאמחוז דרום (2)אישור פרוטוקול
שקמים, חוף אשקלון, מבקיעיםתוכנית6/ 03/ 117/ 4מושב מבקיעים - הרחבה03/11/2005
נושאמת/ שמעוניםמרחב תכנון שמעונים.
אבו בסמה, אופקים, באר שבע, גלילית מחוז הדרום, דימונה, מיתר, עומר, ערד, רהט, רמת חובב, רמת נגב, שקמיםתוכניתתממ/ 4/ 14/ 23תכנית מתאר מחוזית חלקית מחוז דרום שינוי מס' 23 אזור באר שבע08/08/2012
תוכניתתמא/ 3/ 11/ גתכנית מתאר ארצית חלקית לדרכים במחוז הצפון18/12/2006
גלילית מחוז הדרום, ערד, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז הדרוםתוכניתתממ/ 4/ 14/ 59תכנית מתאר מחוזית דרום שינוי מס'59 ישובי קבע לפזורה הבדואית (ג)24/10/2007
גלילית מחוז הדרום, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז הדרוםתוכניתתממ/ 4/ 14/ 60תכנית מתאר מחוזית מחוז דרום-שינוי מס'60-שינוי תואי מעבר קוי חשמל באזור הוואשלה14/12/2008