ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה להתנגדויות

מס' 2005007 מתאריך 25/07/2005

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
להביםתוכנית20/ 02/ 101/ 54שמורת טבע במכתש הגדול29/12/2005
באר שבעתוכנית5/ 02/ 102/ 129מבואה מערבית15/02/2007
אשדודתוכנית3/ 02/ 101/ 71/ אעורף הנמל - אשדוד27/02/2006
שמעוניםתוכנית7/ 02/ 305/ 49אזור תעסוקה צומת להבים23/05/2006
להביםתוכנית20/ 02/ 101/ 59כריית שיש בנחל חווה מרכז - רמת נגב08/12/2005
קרית מלאכיתוכנית18/ 02/ 102/ 78הרחבת זכויות בניה בשטח למבני ציבור - קרית מלאכי05/01/2006
אילתתוכנית2/ 03/ 114/ 49/ אמגרש 119 א' - החוף הצפוני - אילת20/08/2006
שקמים, חוף אשקלוןתוכנית6/ 03/ 162/ 2הרחבה קהילתית בת הדר - 92 יח"ד - שקמים19/03/2006