ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית

מס' 2005008 מתאריך 18/07/2005

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
באר שבעתוכנית5/ 03/ 116/ 16רח' חטיבת הנגב- שיכון דרום10/05/2006
נתיבותתוכנית22/ 03/ 102/ 155מגרש 81 ב' ( אזור מגורים ב')15/02/2007
שמעונים, שגב שלוםתוכנית7/ 03/ 450מתקן הנדסי - שכונה 7 - שגב שלום13/05/2007
אילתתוכנית2/ 03/ 102/ 25גן פרדקין - שכונת האשל - אילת
אשדודתוכנית3/ 02/ 101/ 101הקמת בית ספר בשולי אזור תעשיה - אשדוד20/11/2006
באר שבעתוכנית5/ 03/ 203/ 27שינוי בזכויות בניה - שכונת רמות באר שבע
אשקלוןתוכנית4/ 02/ 101/ 163שינוי לתכנית מתאר - רחוב גולני אפרידר - אשקלון
באר שבעתוכנית5/ 03/ 203/ 29שינוי בזכויות בניה - רחוב חיים שירמן מס' 28 - שכונת רמות באר שבע10/05/2006
אשדודתוכנית3/ 03/ 104/ 64רובע ד' - אשדוד24/04/2006
שקמים, לכישתוכנית6/ 02/ 286שמורת טבע פורה08/08/2007
באר טוביה, באר-טוביה, אביגדורתוכנית8/ 03/ 124/ 8תחנת תדלוק פנימית - מושב אביגדור
באר טוביה, באר-טוביהתוכנית8/ 03/ 117/ 24מושב באר טוביה
שמעונים, שדות נגב, שרשרתתוכנית7/ 03/ 237/ 3הרחבת מושב שרשרת20/02/2008
בני שמעון, שובלתוכנית7/ 03/ 136/ 2הגדרת זכויות בניה על קרקע חקלאית -קיבוץ שובל06/03/2006
גלילית מחוז הדרום, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז הדרום, תחום מחוזי גליליתוכנית11/ 02/ 247חווה חקלאית - צפון מזרחית לערערה
גלילית מחוז הדרום, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז הדרום, תחום מחוזי גליליתוכנית11/ 02/ 244חווה חקלאית - דרום מערבית לערערה
באר שבעתוכנית5/ 03/ 206/ 39שכונת נווה מנחם - רחוב רחל אמנו 18/12 - באר שבע09/08/2006
להביםתוכנית20/ 03/ 308יער משאבים05/02/2008
שקמים, לכיש, שקףתוכנית6/ 03/ 290יער שקף
באר שבעתוכנית5/ 03/ 206/ 40שינוי בזכויות בניה - רחוב לאה אמנו - שכונתנחל עשן - באר שבע10/05/2006
באר שבעתוכנית5/ 03/ 215/ 1רח' יריב אהרון- שכונת רמות ד' - באר שבע25/06/2006
חבל אילותתוכנית2/ 02/ 238הרחבת מתקן הסבחה (התפלה) (מס' קודם 178/02/12)20/03/2008
תוכנית30/ 02/ 303מכון לטיפול בשפכים פארן08/11/2006
שמעונים, מרחבים, אשל הנשיאתוכנית7/ 03/ 486כפר הנוער - אשל הנשיא
שמעונים, ערערה בנגבתוכנית7/ 02/ 310/ 14תחנת שאיבה לביוב - ערערה בנגב13/05/2007