ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום

מס' 2005006 מתאריך 08/08/2005

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
שקמים, לכישתוכנית6/ 03/ 261חוות לולים - מושב לכיש
אופקיםתוכנית23/ 02/ 101/ 14הגדלת שטח לבנייני משק (חוות סוסים)27/11/2007
נושאמחוז דרום (1)הודעות היו"ר
נושאמחוז דרום (2)אישור פרוטוקול
נושאמחוז דרום (3)דיון עקרוני
נושאמחוז דרום (4)נושא כללי
שמעונים, שדות נגב, תושיהתוכנית7/ 03/ 164/ 13מרכז תושיה07/10/2010
להביםתוכנית20/ 02/ 101/ 4אזור כריית פוספטים אורון - צין
קרית גתתוכנית9/ 02/ 101/ 44שכונת גוגנהיים - קרית גת08/11/2007
תוכניתתמא/ 37תכנית מתאר ארצית לגז טבעי21/03/2001
גלילית מחוז הדרוםתוכניתתממ/ 4/ 14/ 40תממ דרום - שינוי מס' 40 - מבנים יבילים ארעיים לשירותים חיוניים22/04/2004
גלילית מחוז הדרום, ערד, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז הדרוםתוכניתתממ/ 4/ 14/ 59תכנית מתאר מחוזית דרום שינוי מס'59 ישובי קבע לפזורה הבדואית (ג)24/10/2007
קרית אתאתוכניתתמא/ 32/ גתכנית מתאר ארצית למשק הגפ"מ - אתר קרית אתא30/04/2006
תוכניתתמא/ 39תכנית מתאר ארצית חלקית למרחב ניצנים וצפון אשקלון27/12/2005
גלילית מחוז הדרום, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז הדרוםתוכניתתממ/ 4/ 14/ 27/ 1תכנית מתאר מחוזית - מחוז דרום - ישוב פרברי עומרית