ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית

מס' 2005009 מתאריך 22/08/2005

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
רהטתוכנית17/ 02/ 223/ 14שטח לבנייני ציבור שכונה 28 רהט09/07/2006
ערבה תיכונה, הערבה התיכונהתוכנית30/ 03/ 283כריית פוספטים בנחל חצבה מערב
אופקיםתוכנית23/ 02/ 101/ 16הרחבת מפעל טרקוטה- אזור התעשיה אופקים
אשדודתוכנית3/ 02/ 101/ 104חיבור מחלף אשדוד צפון
שמעוניםתוכנית7/ 03/ 459יער רהט31/12/2006
רהטתוכנית17/ 03/ 413שכונה 14 - שינוי יעוד משצ"פ לאזור מגורים א' - רהט05/02/2008
רהטתוכנית17/ 03/ 262/ 5שכונה 28 - שינוי יעוד משצ"פ לאזור מגורים א' - רהט28/02/2008
באר שבעתוכנית5/ 03/ 211/ 18שינוי בזכויות בניה - נחל בקע - באר שבע10/05/2006
שקמים, יואב, גלאוןתוכנית6/ 03/ 108/ 2קיבוץ גלאון24/05/2009
רהטתוכנית17/ 03/ 296/ 6שוק עירוני - רהט12/12/2006
באר שבעתוכנית5/ 03/ 138/ 16מגדלי אביה - באר שבע31/12/2006
אשדודתוכנית3/ 03/ 135/ 2רחוב תל חי - רובע י''ז - אשדוד25/09/2006
רהטתוכנית17/ 03/ 196/ 8שכונה 29 - ליד מגרש 78 - רהט
באר שבעתוכנית5/ 03/ 203/ 34שינוי בזכויות בניה - רחוב נחמן אביגד 10 - רמות באר שבע05/02/2006
רהטתוכנית17/ 03/ 389/ 7תוספת מגרשים - שכונה 2 - רהט
באר טוביה, באר-טוביה, ערוגותתוכנית8/ 03/ 138/ 16הקמת אזור מגורים א' מגרש 23 - מושב ערוגות30/11/2006
באר טוביה, באר-טוביה, שתוליםתוכנית8/ 03/ 123/ 7הקמת אזור מגורים א' - מגרש 24 - מושב שתולים27/11/2007
באר טוביה, באר-טוביה, נוה מבטחתוכנית8/ 03/ 136/ 6הרחבת אזור המגורים - מגרש 49 - מושב נוה מבטח31/12/2006
רהטתוכנית17/ 03/ 415שכונה 11 - שינוי יעוד משצ''פ למגורים - רהט22/07/2009
רהטתוכנית17/ 03/ 416שכונות 11, 15 - שינוי משצ''פ למגורים ומבני ציבור - רהט12/12/2007
רהטתוכנית17/ 03/ 257/ 3שכונה 4 מגרש 90 - שינוי קו בניין ואחוזי בניה - רהט09/08/2006
רהטתוכנית17/ 03/ 354/ 7שכונה 26 - מגרשים 58-62 - הגדלת מגרשים ע''י שינוי יעוד משצ''פ - רהט
אבו בסמה, דרג'יאתתוכנית28/ 02/ 110ישוב דריג'את05/06/2007
אבו בסמה, מכחולתוכנית28/ 03/ 402שכונת פחס אל עמור - אבו בסמה28/06/2007
אבו בסמה, ביר הדאג'תוכנית28/ 03/ 306אזור תעשיה באר הדאג' - שלב א' - אבו בסמה05/06/2007
שקמים, שפיר, עין צוריםתוכנית6/ 03/ 176/ 6עין צורים - מגורים זמניים - 240 יח''ד13/03/2007