ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית

מס' 2005011 מתאריך 31/10/2005

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
שמעונים, אשכול, עין הבשורתוכנית7/ 03/ 285/ 4גן תעסוקה עין הבשור02/04/2008
שקמים, לכיש, שקףתוכנית6/ 03/ 222/ 3הרחבת מושב שקף06/07/2009
שקמים, לכיש, שדה משהתוכנית6/ 03/ 192/ 4תוספת 21 מגרשים - מושב שדה משה
שקמים, לכיש, אחזםתוכנית6/ 03/ 172/ 5מושב אחוזם05/06/2007
באר שבעתוכנית5/ 03/ 203/ 29שינוי בזכויות בניה - רחוב חיים שירמן מס' 28 - שכונת רמות באר שבע10/05/2006
ערבה תיכונה, הערבה התיכונה, צופרתוכנית30/ 03/ 146/ 3מרכז משקי צופר14/06/2012
שקמים, יואב, נחלהתוכנית6/ 03/ 207/ 76 מגרשי מגורים (47, 48, 49) - מושב נחלה23/07/2007
אשדודתוכנית3/ 03/ 135/ 1רחוב תל חי - רובע י"ז - אשדוד25/09/2006
ערבה תיכונה, הערבה התיכונהתוכנית30/ 03/ 301כריית פוספטים חלקה א-6
שמעונים, לקיהתוכנית7/ 02/ 183/ 15תחנת תדלוק ומבנה ציבור - שכונה 8 לקיה31/07/2008
שדרות, שמעונים, שער הנגבתוכנית7/ 02/ 303/ 33מתחם ה' שדרות22/10/2009
חבל אילותתוכנית12/ 02/ 112/ 6שמורת טבע נחל נימרה - חבל אילות
חבל אילותתוכנית2/ 02/ 238הרחבת מתקן הסבחה (התפלה) (מס' קודם 178/02/12)20/03/2008
תמרתוכנית10/ 02/ 294מבואת הכניסה לנחל בוקק
באר טוביה, באר-טוביהתוכנית8/ 03/ 117/ 25שינוי יעוד לאזור מגורים א' - מגרש מס' 14 א' - מושב באר טוביה08/11/2006
שקמים, שפירתוכנית6/ 02/ 224/ 15מאגר למי קולחיו מטופלים בשדות נתיב הל''ה - שקמים
שמעונים, אשכולתוכנית7/ 02/ 489תחנות שאיבה פתחת שלום ויבול13/03/2007
שקמים, יואבתוכנית6/ 03/ 122/ 10מרכז יואב - מתקני שידור - צומת ראם - שקמים
שמעונים, אשכול, ניר יצחקתוכנית7/ 03/ 102/ 6אזור תעשיה - קיבוץ ניר יצחק04/09/2006
שמעונים, לקיהתוכנית7/ 03/ 361/ 1הגדלת שטחי מגרשים למגורים ע''י שינוי יעוד משצ''פ בשכונה 1 מגרשים 66-67 לקיה28/06/2006
שמעונים, אשכול, צאליםתוכנית7/ 02/ 494קידוח צאלים 1 א'29/03/2007
באר שבעתוכנית5/ 02/ 102/ 154דרך גישה לרכבת צפון באר באר שבע06/05/2010
שקמים, שפיר, מרכז שפיראתוכנית6/ 03/ 294אחוזת אתרוג - מגרש 40 - שינוי קו בניין ותוספת זכויות21/09/2006
באר שבעתוכנית5/ 03/ 158/ 3הפקולטה למדעי הבריאות במתחם בית חולים סורוקה - באר שבע28/06/2007