ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה להתנגדויות

מס' 2005009 מתאריך 21/11/2005

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דימונהתוכנית25/ 03/ 140מגרש 916 - שכונת חכמי ישראל19/06/2006
באר טוביה, באר-טוביה, חצור-אשדודתוכנית8/ 03/ 137/ 6קיבוץ חצור06/03/2006
באר שבעתוכנית5/ 02/ 102/ 138נחל בקע - באר שבע06/03/2006
גלילית מחוז הדרום, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז הדרוםתוכנית11/ 02/ 231מתקן טיהור ערערה בנגב21/09/2006
חבל אילותתוכנית12/ 02/ 175שדה תעופה תמנע - חבל אילות06/04/2009
אילתתוכנית2/ 03/ 114/ 49/ אמגרש 119 א' - החוף הצפוני - אילת20/08/2006
שקמים, חוף אשקלוןתוכנית6/ 03/ 162/ 2הרחבה קהילתית בת הדר - 92 יח"ד - שקמים19/03/2006
שקמים, חוף אשקלוןתוכנית6/ 03/ 291הרחבת הישוב ניצן23/05/2006
שקמים, חוף אשקלוןתוכנית6/ 02/ 291/ אניצן09/08/2006