ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית

מס' 2005010 מתאריך 07/11/2005

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
אילתתוכנית2/ 03/ 110/ 8בית מס1 102 - שכונת המלאכה - אילת
אשקלוןתוכנית4/ 02/ 101/ 141תוספת זכויות בניה והתאמת אופי הבינוי שכונת גבעת ציון אשקלון
באר שבעתוכנית5/ 03/ 131/ 18הקמת 2 בתי ספר על ידי חלוקת מגרשים - שכונה ד'
נתיבותתוכנית22/ 02/ 101/ 13פארק קק"ל ע"ש באבא סאלי
שמעונים, מרחבים, מסלולתוכנית7/ 03/ 160/ 4שינוי לתכנית מפורטת - הרחבת מושב מסלול22/12/1996
שקמים, לכיש, מנוחהתוכנית6/ 03/ 183/ 4מושב מנוחה - תוספת 54 מגרשים
גלילית מחוז הדרום, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז הדרום, תחום מחוזי גליליתוכנית11/ 02/ 187מחנה נוער יתיר
בני שמעוןתוכנית7/ 02/ 305/ 35/ אתחנת דלק - כביש מס' 40
באר שבעתוכנית5/ 03/ 203/ 23שינוי בזכויות נביה - מגרשים A 565 B 565 שכונת רמות באר שבע12/01/2006
שקמים, חוף אשקלוןתוכנית6/ 02/ 234/ 40כביש מס' 27 - דרך ק.צ.א.א - כניסה דרומית אשקלון
אשדודתוכנית3/ 02/ 101/ 106מגרש 25 - עורף המרינה - אשדוד29/12/2005
רהטתוכנית17/ 03/ 412מתחם 1 - רהט דרום24/04/2006
באר שבעתוכנית5/ 03/ 207/ 19שינוי בזכויות בניה - מגרשים A. B 124 - רחוב אולשן יצחק - באר שבע25/01/2006
שמעונים, כסייפהתוכנית7/ 03/ 249/ 3שכונה 19 - כסייפה02/08/2006
שמעונים, כסייפהתוכנית7/ 03/ 324/ 3הרחבת מגרשי מגורים - שכונה 42 - כסייפה12/01/2006
באר שבעתוכנית5/ 03/ 206/ 37שכונת נווה מנחם24/04/2006
אשדודתוכנית3/ 02/ 101/ 110שינוי בזכויות בניה - אזור המרינה - אשדוד12/01/2006
באר טוביה, באר-טוביה, שתוליםתוכנית8/ 03/ 123/ 6חלוקה מחדש של זכויות הבניה - מגרשים 144, 143, 142 - מושב שתולים25/01/2006
שמעונים, תל שבעתוכנית7/ 03/ 469שכונה 16 - חלוקה מחדש של מגרשים למגורים, מבני ציבור ומתקן הנדסי - תל שבע25/01/2006
באר שבעתוכנית5/ 03/ 208/ 8שינוי בזכויות בניה - נווה זאב - באר שבע05/01/2006
נושאמחוז דרום (4)נושא כללי
בני שמעון, משמר הנגבתוכנית7/ 03/ 104/ 3קיבוץ משמר הנגב25/09/2006
באר שבעתוכנית5/ 03/ 206/ 38רחוב אבשלום- שכונת נווה מנחם - באר שבע25/01/2006
אילתתוכנית2/ 02/ 101/ 99מסגרת תכנונית חדשה לשצפ"ים25/07/2006
שמעונים, אשכולתוכנית7/ 03/ 482שלומית19/06/2006
קרית גתתוכנית9/ 02/ 101/ 19שכונת רמת דוד - קרית גת17/07/1989