ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום

מס' 2005008 מתאריך 28/11/2005

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
נושאמחוז דרום (1)הודעות היו"ר
נושאמחוז דרום (2)אישור פרוטוקול
בני שמעוןתוכנית7/ 02/ 305/ 52שכונה פרברית כרכור
אשקלוןישות כללית4/ ני/ 100תכנית ניקוז להסדרת נחל חממה - קטע אשקלון
רהטישות כללית17/ ני/ 100תכנית ניקוז "נחל גרר קטע רהט"
בני שמעוןתוכנית7/ 03/ 493פארק מוטורי חצרים20/08/2007
אבו בסמה, תראבין א-צאנעתוכנית28/ 03/ 701תראבין שלב ב'02/08/2006
נושאמת/ אילתמרחב תכנון אילת
נושאמת/ שמעוניםמרחב תכנון שמעונים.
בני שמעוןתוכניתתמא/ 16/ א/ 1אתר הטמנת אשפה בדודאים23/08/2006
תוכניתתמא/ 13/ 9 כינרתתמא/ 13 הכינרת וחופיה, שינוי מס' 9 הוספת ישובים26/04/2007
תוכניתתמא/ 37/ התמא חלקית לגז טבעי - חיבור מערכת הולכת הגז הטבעי למתקני ההתפלה בפלמחים ובשפד"ן18/12/2006
שדרות, שקמיםתוכניתתממ/ 4/ 14/ 43תכנית מתאר מחוזית חלקית שינוי מס' 43 פארק שקמה16/07/2012
להביםתוכניתתממ/ 4/ 14/ 55תכנית מתאר מחוזית חלקית למרחב דרכי הבשמים וארץ המכתשים
קרית מלאכיתוכניתתממ/ 4/ 14/ 61תכנית מתאר מחוזית מחוז דרום קריית מלאכי - הגדלת אזור הבינוי העירוני24/10/2007
גלילית מחוז הדרוםתוכניתתממ/ 4/ 14/ 63תכנית מתאר מחוזית דרום תממ/14/4 שינוי מס' 63 מזרח אשדוד (המשולש החקלאי)10/12/2009