ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית

מס' 2005011 מתאריך 05/12/2005

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
אילתתוכנית2/ 02/ 101/ 74מתחם- יוזמה ותבונה
תוכנית10/ 02/ 100/ 46שינוי לתכנית מתאר תמר אתר לכריית חול מישור רותם-מרכז
תוכנית10/ 02/ 100/ 45שינוי לתכ' מתאר תמר - אתר לכריית חול מישור רותם - מערב
תוכנית10/ 02/ 100/ 42אתר לכריית חול- מישור רותם- דרום
באר טוביה, באר-טוביה, שדה עזיהותוכנית8/ 02/ 101/ 43/ אתחנת תדלוק שדה עוזיה
מצפה רמוןתוכנית27/ 03/ 114/ 9הגדלת זכויות בניה למלון מור נעמה
שמעונים, שער הנגב, ארזתוכנית7/ 02/ 303/ 26תחנת דלק אלון בכניסה לקיבוץ ארז
באר שבעתוכנית5/ 03/ 104/ 59רחוב האורגים באר שבע
שקמים, חוף אשקלון, נתיב העשרהתוכנית6/ 02/ 234/ 36שמורת טבע נתיב העשרה
באר שבעתוכנית5/ 03/ 115/ 82מגדלי נאות מדבר שכונה ט' באר שבע
אשקלוןתוכנית4/ 03/ 126/ 32קניון לב אשקלון21/01/2010
שמעונים, שער הנגבתוכנית7/ 03/ 436פארק איבים - קק"ל20/02/2008
גלילית מחוז הדרום, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז הדרום, תחום מחוזי גליליתוכנית11/ 02/ 105/ 12הקמת איזור תיירות במחנה ארדון - יער יתיר
אופקיםתוכנית23/ 03/ 102/ 126שכונות ותיקות - אופקים
באר שבעתוכנית5/ 03/ 162/ 11שינוי בזכויות בניה - שכונת רמות
אשדודתוכנית3/ 03/ 113/ 20מע"ר צפון - אשדוד
חבל אילות, אילותתוכנית12/ 02/ 171מתחם לאטרקציות חבל אילות
אילתתוכנית2/ 03/ 135/ 56שינוי בזכויות בניה - בית מס' 541/2 שכונת יעלים
שמעונים, אשכול, מבטחיםתוכנית7/ 03/ 233/ 2מושב מבטחים
בני שמעון, שומריהתוכנית7/ 03/ 439שכונה קהילתית - קיבות שומריה
שמעונים, שדות נגבתוכנית7/ 03/ 438מתחם טרה - אזור תעשיה נועם בית הגדי
שמעונים, שדות נגב, בית הגדיתוכנית7/ 03/ 235/ 3שינוי בזכויות בניה - מושב בית הגדי
תמרתוכנית19/ 03/ 129/ 2אזור תעשיה כימית ואתר מתקנים לעבוד חומרי מחצבה
שמעונים, אשכול, רעיםתוכנית7/ 03/ 126/ 2קיבוץ רעים12/01/2006
שמעונים, ערערה בנגבתוכנית7/ 02/ 310/ 9שינוייעוד ממגורים א' לשטח לבנייני ציבור - שכונה 1 ערערה בנגב
גלילית מחוז הדרום, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז הדרום, תחום מחוזי גליליתוכנית11/ 02/ 225תוואי צינורות מי ים בחוף הדקל - אילת
אופקיםתוכנית23/ 03/ 107/ 35הסדרת זכויות בניה למגרש 917 - שכונת בן-גוריון - אופקים
ערדתוכנית24/ 03/ 112/ 12הרחבת שטח לבנייני ציבור - שכונת חלמיש - ערד
אשקלוןתוכנית4/ 03/ 126/ 34קיוסק הנוצץ - שכונת שמשון - אשקלון
שקמים, לכישתוכנית6/ 03/ 280אזור מסחרי לכיש
ערדתוכנית24/ 03/ 108/ 7הגדלת זכויות בניה בגן ילדים - מגרש 903 - ערד
אופקיםתוכנית23/ 03/ 103/ 7אזור תעשיה - אופקים
דימונהתוכנית25/ 03/ 110/ 14מוסדות ציבור - שכונת נווה דוד - דימונה
אשקלוןתוכנית4/ 03/ 152/ 43/ ארחוב אליעזר מילרוד - שכונת שמשון - אשקלון14/09/2009
ערדתוכנית24/ 03/ 117/ 3פארק ג' - ערד
שמעונים, שער הנגבתוכנית7/ 02/ 303/ 31פארק תעשיה - "עוז - שלום" - שמעונים
ירוחםתוכנית26/ 03/ 101/ 58מגרש 131 - שכונת נווה נוף ירוחם
שמעונים, כסייפהתוכנית7/ 03/ 320/ 3שכונה 30 - מגרש 74 - כסייפה20/08/2006
באר שבעתוכנית5/ 03/ 211/ 17שינוי בזכויות בניה - נחל בקע - באר שבע05/02/2006
באר שבעתוכנית5/ 03/ 109/ 17שכונת נווה עופר - באר שבע25/01/2006
בני שמעוןתוכנית7/ 03/ 463ישוב קהילתי כרמית - שלב א' - שמעונים05/02/2006
באר טוביה, באר-טוביה, שתוליםתוכנית8/ 03/ 123/ 6חלוקה מחדש של זכויות הבניה - מגרשים 144, 143, 142 - מושב שתולים25/01/2006
ירוחםתוכנית26/ 03/ 101/ 60מבנה לעמותת במדב"ר24/04/2006
באר שבעתוכנית5/ 02/ 102/ 148שכונת רמות ב' - מתחם 3 - באר שבע06/03/2006
שמעונים, אשכול, סופהתוכנית7/ 02/ 255/ 12מסוף גבול סופה
באר שבעתוכנית5/ 03/ 203/ 34שינוי בזכויות בניה - רחוב נחמן אביגד 10 - רמות באר שבע05/02/2006
חבל אילותתוכנית12/ 02/ 112/ 7מכרות תמנע26/01/2012
קרית מלאכיתוכנית18/ במ/ 22בנית מגורים מתחם א' - א/ 2 קרית מלאכי טובים