ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית

מס' 2006001 מתאריך 02/01/2006

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
אשדודתוכנית3/ 02/ 101/ 73הגדלת אזור התיירות של החוף הדרומי
אשקלוןתוכנית4/ 02/ 101/ 139פרדס חוות עמיצור - אשקלון05/05/2003
חבל אילות, אילותתוכנית12/ 02/ 165אזור תיירות ומגורי נופש - קיבוץ אילות
ירוחםתוכנית26/ 02/ 107/ 27פארק ירוחם
אשדוד, אשקלון, באר טוביה, שקמים, באר-טוביה, חוף אשקלוןתוכנית6/ 02/ 234/ 13חולות ניצנים
תוכנית10/ 02/ 268מתחם תיירות מזור - ים המלח
באר טוביה, באר-טוביהתוכנית8/ 03/ 161חוף באר טוביה - החוף הדרומי אשדוד
באר שבעתוכנית5/ 03/ 138/ 15רח' אביה השופט שכונה ד'
תוכנית6/ 02/ 234/ 30אזור תעשיה צפון זיקים
שקמים, חוף אשקלוןתוכנית6/ 02/ 234/ 31מתחם 10 - תכנית מיתאר חולות ניצנים
אילתתוכנית2/ 02/ 101/ 81תכנית למגרשים במערב 6 ומערב 715/04/2004
שקמים, שפיר, אבן שמואלתוכנית6/ 03/ 132/ 8אבן שמואל
אשקלוןתוכנית4/ 03/ 120/ 19אזור תעשיה - אשקלון
ערבה תיכונהתוכנית16/ 02/ 101/ 4שכונת מגורים מערבית המניפה - להבים19/06/2006
נתיבותתוכנית22/ 03/ 102/ 148שטח לספורט ובנייני ציבור - שכונת נטעים
שקמים, לכיש, שדה משהתוכנית6/ 03/ 192/ 4תוספת 21 מגרשים - מושב שדה משה
שקמים, חוף אשקלון, חלץתוכנית6/ 02/ 234/ 37דרך מקומית חלץ - אשקלון
אשקלוןתוכנית4/ 03/ 147/ 98מתחם מרכז אפרידר (חלק) (קולנוע רחל לשעבר)06/03/2006
אשדודתוכנית3/ 03/ 114/ 43אזור תעשיה אשדוד21/09/2006
מצפה רמוןתוכנית27/ 02/ 101/ 24פארק עירוני רמון30/11/2006
אשדודתוכנית3/ 03/ 104/ 42רובע ד' - אשדוד17/07/2006
שמעונים, חורהתוכנית7/ 02/ 177/ 10מוסדות חינוך ותחנת דלק באזור חורה
אשקלוןתוכנית4/ 03/ 185שכונה נווה דקלים - אשקלון
אשדודתוכנית3/ 02/ 101/ 101הקמת בית ספר בשולי אזור תעשיה - אשדוד20/11/2006
באר שבעתוכנית5/ 03/ 169/ 30שינוי בזכויות בניה - רחוב אסף הרופא שכונה ב' - באר שבע
שמעוניםבקשה ועדה מקומית7/ 06/ 120שימוש חורג בקרקע חקלאית לאיחסון אגרגטים
באר שבעתוכנית5/ 03/ 209/ 10שינוי בזכויות בניה - שכונת נווה מנחם - באר שבע10/05/2006
שקמים, לכיש, יד נתןתוכנית6/ 03/ 137/ 4יד נתן - הרחבת שטח למגורים19/06/2006
רהטתוכנית17/ 03/ 412מתחם 1 - רהט דרום24/04/2006
דימונהתוכנית25/ 03/ 144רחוב הצפצפה 4 - דימונה09/08/2006
חבל אילותתוכנית12/ 02/ 174חוות רודד - חבל אילות
באר שבעתוכנית5/ 03/ 206/ 37שכונת נווה מנחם24/04/2006
אשדודתוכנית3/ 03/ 104/ 64רובע ד' - אשדוד24/04/2006
נושאמחוז דרום (4)נושא כללי
באר שבעתוכנית5/ 03/ 162/ 15רחוב יוסף תקוע - שכונת רמות - באר שבע10/05/2006
באר שבעתוכנית5/ 03/ 211/ 20רחוב יעקב חזמה 25 - נחל בקע - באר שבע10/05/2006
אילתתוכנית2/ 03/ 114/ 66אתר לאומי אום רשרש11/09/2007
תוכנית10/ 02/ 100/ 66אתר לכריית חול מישור רותם מזרח -- זכויות בניה למתן לניפוי חול27/02/2006
שקמים, שפיר, עין צוריםתוכנית6/ 03/ 176/ 6עין צורים - מגורים זמניים - 240 יח''ד13/03/2007