ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה להתנגדויות

מס' 2006001 מתאריך 16/01/2006

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
שמעוניםתוכניתד/ 7/ 02/ 302/ 18צומת צאלים דרכים 234/22216/10/2006
שקמים, חוף אשקלוןתוכנית6/ 02/ 234/ 38שמורת טבע יער כרמיה19/06/2006
אשדודתוכנית3/ 03/ 103/ 48מרכז רובע ג' - אשדוד09/08/2006
אשדודתוכנית3/ 03/ 127/ 9הגדלת מרפסות ברובע ט"ו רחוב יהושע חנקין - אשדוד13/03/2007
בני שמעון, שובלתוכנית7/ 03/ 136/ 2הגדרת זכויות בניה על קרקע חקלאית -קיבוץ שובל06/03/2006
מיתר, שמעוניםתוכנית7/ 02/ 305/ 57אזור תעסוקה צומת שוקת08/11/2007