ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום

מס' 2005009 מתאריך 26/12/2005

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
אשדודתוכנית3/ 02/ 101/ 71/ אעורף הנמל - אשדוד27/02/2006
נושאישוב כפרי מרשםדיון בצורך בתסקיר השפעה על הסביבה
נושאמחוז דרום (1)הודעות היו"ר
נושאמחוז דרום (2)אישור פרוטוקול
נושאמחוז דרום (3)דיון עקרוני
נושאמחוז דרום (4)נושא כללי
אילתתוכנית2/ 02/ 101/ 99מסגרת תכנונית חדשה לשצפ"ים25/07/2006
שקמים, חוף אשקלוןתוכנית6/ 03/ 291הרחבת הישוב ניצן23/05/2006
שקמים, לכישתוכנית6/ 02/ 297חרוב - ישוב כפרי קהילתי02/04/2008
תוכנית1/ 02/ 103מתקני מים במרחב הפתוח - במחוז הדרום
תוכניתתממ/ 4/ 14תכנית מתאר מחוזית - שינוי מס' 14 - מחוז הדרום23/01/2000
תוכניתתממ/ 4/ 14/ 20תממ דרום תממ/ 4/ 14 - שינוי מס' 20 - תעסוקות לא חקלאיות בחלקות א' וא"ת במוא"ז
שדרות, שקמיםתוכניתתממ/ 4/ 14/ 43תכנית מתאר מחוזית חלקית שינוי מס' 43 פארק שקמה16/07/2012