ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום

מס' 2006001 מתאריך 30/01/2006

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
ערבה תיכונה, הערבה התיכונהתוכנית30/ 03/ 283כריית פוספטים בנחל חצבה מערב
תוכנית10/ 02/ 100/ 59אזור מלונאות וופש - עין בוקק דרום
ירוחםתוכנית26/ 03/ 101/ 60מבנה לעמותת במדב"ר24/04/2006
נושאמחוז דרום (1)הודעות היו"ר
נושאמחוז דרום (2)אישור פרוטוקול
נושאמחוז דרום (4)נושא כללי
שקמים, חוף אשקלוןתוכנית6/ 03/ 162/ 2הרחבה קהילתית בת הדר - 92 יח"ד - שקמים19/03/2006
שמעונים, אשכולתוכנית7/ 02/ 480/ 1ישוב חלוצית 1 - במועצה אזורית אשכול12/12/2006
אבו בסמה, אופקים, באר שבע, גלילית מחוז הדרום, דימונה, מיתר, עומר, ערד, רהט, רמת חובב, רמת נגב, שקמיםתוכניתתממ/ 4/ 14/ 23תכנית מתאר מחוזית חלקית מחוז דרום שינוי מס' 23 אזור באר שבע08/08/2012
שדרות, שקמיםתוכניתתממ/ 4/ 14/ 43תכנית מתאר מחוזית חלקית שינוי מס' 43 פארק שקמה16/07/2012
גלילית מחוז הדרוםתוכניתתממ/ 4/ 14/ 63תכנית מתאר מחוזית דרום תממ/14/4 שינוי מס' 63 מזרח אשדוד (המשולש החקלאי)10/12/2009
תוכניתתמא/ 23/ 10/ 1שינוי תוואי מסילת הברזל באזור צומת שוקת23/08/2006