ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית

מס' 2006002 מתאריך 06/02/2006

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
אשדודתוכנית3/ 03/ 109/ 7רובע ז'- קטע מערבי
באר שבעתוכנית5/ 03/ 103/ 43שטח מוסכי העיריה לשעבר - מרכז אזרחי03/06/1997
קרית גתתוכנית9/ 03/ 104/ 37התווית המשך דרך חוצה מגרש 2000 אזור תעשיה קרית - גת
דימונהתוכנית25/ 02/ 101/ 21הסדרת אזור תעשיה קיים
ירוחםתוכנית26/ 03/ 101/ 48מתנ"ס שכונת האשל
שמעונים, חורהתוכנית7/ 03/ 417שכונה 18 - חורה25/06/2006
שקמים, לכיש, מנוחהתוכנית6/ 03/ 183/ 4מושב מנוחה - תוספת 54 מגרשים
קרית מלאכיתוכנית18/ 02/ 160שכונת נאות הכפר26/06/2008
קרית מלאכיתוכנית18/ 02/ 102/ 72לב הפארק קרית מלאכי
באר שבעתוכנית5/ 03/ 177/ 83מתחם "קצין העיר", העיר העתיקה באר - שבע25/06/2006
אשדודתוכנית3/ 03/ 104/ 42רובע ד' - אשדוד17/07/2006
אשדודתוכנית3/ 02/ 101/ 97אזור בקמה - אשדוד
שמעונים, שדות נגבתוכנית7/ 03/ 438מתחם טרה - אזור תעשיה נועם בית הגדי
בני שמעוןתוכנית7/ 03/ 441משטרת העיירות צומת שוקת
אילתתוכנית2/ 03/ 135/ 57בית מס' 341 - שכונת יעלים אילת17/12/2008
תמרתוכנית19/ 03/ 131הסדרת קוי בניין למגרש 102 - רמת חובב25/09/2006
גלילית מחוז הדרום, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז הדרום, תחום מחוזי גליליתוכנית11/ 02/ 232מחצבות הר מחילות
תוכנית30/ 02/ 291אזור תעסוקה מושב חצבה22/12/2011
שמעוניםבקשה ועדה מקומית7/ 06/ 120שימוש חורג בקרקע חקלאית לאיחסון אגרגטים
אילתתוכנית2/ 03/ 135/ 58רחוב ירושלים השלמה ושינוי משצ"פ למסחר - אילת30/04/2006
באר שבעתוכנית5/ 03/ 162/ 14שכונת רמות באר שבע
שקמים, לכיש, יד נתןתוכנית6/ 03/ 137/ 4יד נתן - הרחבת שטח למגורים19/06/2006
נתיבותתוכנית22/ 03/ 102/ 103שינוי יעוד מאזור מגורים א' לרוק לסנייני ציבור - נתיבות
נתיבותתוכנית22/ 03/ 102/ 102/ אשינוי יעוד משטח ציבורי פתוח לאזור מבנה ציבור - נתיבות17/07/2003
שדרותתוכנית21/ 02/ 120שכונת בן-גוריון ב' - שדרות09/08/2006
באר שבעתוכנית5/ 03/ 177/ 114מסעדת "בית הפול" - העיר העתיקה - באר שבע
נושאמחוז דרום (4)נושא כללי
שמעונים, תל שבעתוכנית7/ 02/ 172/ 16שכונת המרכז תל שבע28/08/2006
באר שבעתוכנית5/ 03/ 211/ 19רחוב משה חובב - נחל בקע - באר שבע10/05/2006
גלילית מחוז הדרום, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז הדרוםתוכנית11/ 03/ 155כריה וניפוי נחל דימונה
באר טוביה, באר-טוביהתוכנית8/ 02/ 101/ 65חוף רחצה - חולות ניצנים - באר טוביה
עומרתוכנית14/ 03/ 101/ 5/ אתיקון קו בניין צדדי - עומר
דימונהתוכנית25/ 02/ 101/ 35מתקן לטיפול בשפכים דימונה22/03/2007
שמעונים, אשכולתוכנית7/ 02/ 480ישובי חולות חלוצה במועצה אזורית אשכול15/02/2007
עומרתוכנית14/ 03/ 103/ 9שינוי בקו בנייןן - עומר
אופקיםתוכנית23/ 03/ 102/ 1רחוב הפלמ"ח - אופקים
אופקיםתוכנית23/ 03/ 102/ 8שינוי יעוד ממרכז ספורט לשטח למוסדות ציבור - אופקים
שמעונים, אשכולתוכנית7/ 03/ 482שלומית19/06/2006
שמעונים, אשכולתוכנית7/ 03/ 481חלוצית 4 - שמעונים30/01/2007
אופקיםתוכנית23/ 03/ 102/ 23בנק הפועלים - אופקים
אופקיםתוכנית23/ 03/ 102/ 39שינוי יעוד מאזור מגורים קומה אחת למססחר ומגורים - אופקים
אופקיםתוכנית23/ 03/ 102/ 97מגרש 1022 - אופקים
קרית מלאכיתוכנית18/ 02/ 102/ 82שכונת חורשת האקליפטוס - קרית מלאכי10/05/2006
בקשה ועדה מקומית30/ 06/ 1בקשה לשימוש חורג להקמת 5 יח' אירוח ומבנה עזר בנחלה מס' 137
שקמים, יואבתוכנית6/ 02/ 251/ 2שיקום אתר כריה - נחלה צפון24/12/2006
באר שבעישות כללית5/ 02/ 102/ 04הקמת מבנה פיקוד, מבנה דגימות, מיכלע תערובת וגדר בשטח פי גלילות