ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה להתנגדויות

מס' 2006002 מתאריך 20/02/2006

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
ערבה תיכונה, הערבה התיכונהתוכנית30/ 03/ 283כריית פוספטים בנחל חצבה מערב
בני שמעוןתוכנית7/ 02/ 305/ 47אתר לסילוק פסולת בנין רהט
שמעונים, שדות נגב, כפר מימוןתוכנית7/ 03/ 164/ 12בנה ביתך - כפר מימון25/09/2006
שמעונים, כסייפהתוכנית7/ 03/ 249/ 3שכונה 19 - כסייפה02/08/2006