ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית

מס' 2006003 מתאריך 06/03/2006

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
ירוחםתוכנית26/ 02/ 107/ 27פארק ירוחם
באר טוביה, באר-טוביה, תלמי יחיאלתוכנית8/ 03/ 114/ 5מושב תלמי יחיאל - הגדלת אזור המגורים ומשקי עזר29/09/2005
אופקיםתוכנית23/ 02/ 101/ 15שכונת המרכז אופקים03/07/2003
רהטתוכנית17/ 02/ 402תכנית מתאר רהט13/03/2007
באר שבעתוכנית5/ 03/ 116/ 16רח' חטיבת הנגב- שיכון דרום10/05/2006
אילתתוכנית2/ 02/ 101/ 88חוף מוגן - החוף הדרומי - אילת
קרית מלאכיתוכנית18/ 02/ 163שכונות אורות - קרית מלאכי05/01/2006
שמעונים, לקיהתוכנית7/ 03/ 451מוסדות חינוך - שכונה 9 - לקיה08/06/2006
שקמים, לכיש, מנוחהתוכנית6/ 02/ 276/ 1שינוי תוואי כביש 353 מושב מנוחה
באר שבעתוכנית5/ 03/ 209/ 10שינוי בזכויות בניה - שכונת נווה מנחם - באר שבע10/05/2006
באר שבעתוכנית5/ 03/ 203/ 29שינוי בזכויות בניה - רחוב חיים שירמן מס' 28 - שכונת רמות באר שבע10/05/2006
דימונהתוכנית25/ 03/ 144רחוב הצפצפה 4 - דימונה09/08/2006
בני שמעון, להבתוכנית7/ 03/ 151/ 2קיבוץ להב - שמעונים12/12/2007
באר שבעתוכנית5/ 03/ 107/ 98שינוי בזכויות בניה - רחוב כצנלסון - שכונה א' - באר שבע10/05/2006
באר שבעתוכנית5/ 03/ 211/ 18שינוי בזכויות בניה - נחל בקע - באר שבע10/05/2006
שמעונים, אשכולתוכנית7/ 03/ 468שטחים חקלאיים - עצמונה08/06/2006
באר שבעתוכנית5/ 03/ 162/ 15רחוב יוסף תקוע - שכונת רמות - באר שבע10/05/2006
באר שבעתוכנית5/ 03/ 211/ 20רחוב יעקב חזמה 25 - נחל בקע - באר שבע10/05/2006
אילתתוכנית2/ 02/ 101/ 100מלון דורטל סול - אילת23/05/2006
אילתתוכנית2/ 02/ 101/ 99מסגרת תכנונית חדשה לשצפ"ים25/07/2006
תוכנית10/ 03/ 115/ 8מפעל פמ"א במישור ותם23/05/2006
באר שבעתוכנית5/ 03/ 206/ 40שינוי בזכויות בניה - רחוב לאה אמנו - שכונתנחל עשן - באר שבע10/05/2006
חבל אילותתוכנית12/ 03/ 177אתר תיירות ונופש בבקעת תמנע (אזור ב')17/07/2006
אופקיםתוכנית23/ 03/ 102/ 60רחוב ז'בוטינסקי - אופקים
אופקיםתוכנית23/ 03/ 102/ 58שינוי יעוד משטח מסחרי לשטח ציבורי - אופקים
אופקיםתוכנית23/ 03/ 102/ 57שינוי יעוד מאזור מגורים א' לקטג' - אופקים
אופקיםתוכנית23/ 03/ 102/ 56שינוי יעוד מאזור מגורים קומה אחת ל- 2 קומות - אופקים
אופקיםתוכנית23/ 03/ 102/ 63שינוי בקו בניין - אזור תעשיה - אופקים
אופקיםתוכנית23/ 03/ 102/ 69שינוי יעוד מאזור מגורים א' למגורים ומסחר - אופקים
אילתישות כללית2/ 02/ 101/ טבקשה להיתר בניה עפ"י פרק ה' סעיף 6 בתכנית המיתאר לתוספת למבנה כיבוי אש
קרית מלאכיתוכנית18/ 02/ 102/ 82שכונת חורשת האקליפטוס - קרית מלאכי10/05/2006
שקמים, חוף אשקלון, נצניםתוכנית6/ 02/ 234/ 26/ אדיור מוגן - קיבוץ ניצנים
אילתתוכנית2/ 02/ 234נמל אילת
ערבה תיכונה, הערבה התיכונה, פארןתוכנית30/ 02/ 304ישוב חדש פארן ב'
להביםתוכנית20/ 03/ 309"כפר עדיאל" - כפר סטודנטים אשלים (מספר קודם 20/ מק/ 3018)08/08/2007