ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית

מס' 2006003 מתאריך 13/02/2006

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
שדרותתוכנית21/ 03/ 105/ 16אזור תעשיה מגרש 6 שדרות27/11/2007
אשקלוןתוכנית4/ 03/ 106/ 42שדרות בן גוריון- תחנת דלק
רהטתוכנית17/ 03/ 407איחוד וחלוקהאזור תעשיה + שכונה 38 - רהט09/04/2008
חבל אילותתוכנית12/ 03/ 128/ 1כביש גישה - לטרמינל צבאי בעובדה
עומרתוכנית14/ 03/ 117/ 3חריגה בקו בנין - רחוב ציפורן מגרש 270 - עומר08/08/2007
באר טוביה, באר-טוביהתוכנית8/ 03/ 117/ 23פיצול 29 מגרשים ומשקי עזר - מושב באר טוביה12/12/2006
להביםתוכנית20/ 03/ 307שטח לבנייני משק - מושב ניצני סיני - קדש ברנע23/06/2008
אשדודתוכנית3/ 02/ 101/ 111ביטול תחנת דלק - רובע א' - אשדוד08/11/2007
באר שבעתוכנית5/ 03/ 108/ 145רחוב ארלוזורוב - שכונה ג' - באר שבע27/11/2007
באר טוביה, באר-טוביה, חצבתוכנית8/ 03/ 135/ 8משק כריספי - מושב חצב08/11/2010
חבל אילותתוכנית12/ 02/ 112/ 6שמורת טבע נחל נימרה - חבל אילות
חבל אילותתוכנית2/ 02/ 238הרחבת מתקן הסבחה (התפלה) (מס' קודם 178/02/12)20/03/2008
שמעונים, תל שבעתוכנית7/ 03/ 267/ 1שינוי בהנחיות בניה מגורים א' שכונות 3, 6 - תל שבע12/12/2006
אילתתוכנית2/ 03/ 227תוספת זכויות - שחמון רובע 5 - רחוב נחל חיון פינת ששת הימים - אילת12/07/2007
תוכנית10/ 03/ 139/ 30הרחבת אזור מסחרי מפגש בר כוכבא - עין בוקק03/03/2009
שמעונים, תל שבעתוכנית7/ 02/ 172/ 17מרכז אזרחי - מגרש 909 תל שבע28/06/2007
שדרותתוכנית21/ 03/ 102/ 93שינוי יעוד ברחוב הגופר 25 - שדרות07/03/2010
שמעונים, שדות נגבתוכנית7/ 02/ 328/ 16תחנת שאיבה ''משה''13/03/2007
באר שבעתוכנית5/ 03/ 206/ 46שינוי בזכויות בניה - רחוב לאה אמנו 44 - שכונה נווה מנחם - באר שבע04/09/2007
רהטתוכנית17/ 03/ 263/ 4שכונה 7 - מגרש ד' - רהט05/06/2007
באר שבעתוכנית5/ 03/ 203/ 36שינוי בזכויות בניה - שכונת רמות רחוב רודולף בלוך 34, 35 - באר שבע13/05/2007
אשקלוןתוכנית4/ 03/ 147/ 103הודעה עפ''י סעיפים 77, 78 - רחוב הסנה שכטנת אפרידר - אשקלון
באר שבעתוכנית5/ 02/ 102/ 161הגדלת זכויות בניה ברחוב שלמה גורן 47 באר - שבע08/11/2006
שקמים, לכיש, שדה משהתוכנית6/ 02/ 104/ 8/ אחוות הרועים - שדה משה
שמעונים, מרחבים, פעמי תש"זתוכנית7/ 03/ 138/ 6חווה לגידול פטריות פעמי תש''ז23/10/2006