ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום

מס' 2006002 מתאריך 27/02/2006

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
שמעונים, מרחביםתוכנית7/ 02/ 414תכנית מתאר מקומית מרחבים
תוכנית10/ 02/ 100/ 59אזור מלונאות וופש - עין בוקק דרום
אשדודתוכנית3/ 03/ 102/ 90רובע א' - מגרש 1800 - אשדוד
נושאמחוז דרום (1)הודעות היו"ר
נושאמחוז דרום (2)אישור פרוטוקול
שקמים, חוף אשקלוןתוכנית6/ 03/ 291הרחבת הישוב ניצן23/05/2006
גלילית מחוז הדרום, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז הדרום, תחום מחוזי גליליבקשה ועדה מקומית11/ 06/ 763הקמת בית ספר לשבט אלאעסם ב' ביר אלמשאש
שקמים, יואבתוכנית6/ 02/ 251/ 2שיקום אתר כריה - נחלה צפון24/12/2006
שמעונים, שער הנגבתוכנית7/ 02/ 303/ 38אתר קבורה מיוחד17/07/2006
תוכניתתמא/ 37/ א/ 1/ 2תכנית מתאר ארצית חלקית למערכת הולכת גז טבעי - תוואי עוקף באר שבע23/08/2006
תוכניתתמא/ 37/ תשינויים בהוראות תכניות מתאר ארציות ברמה מפורטת לגז טבעי23/08/2006
להביםתוכניתתממ/ 4/ 14/ 55תכנית מתאר מחוזית חלקית למרחב דרכי הבשמים וארץ המכתשים