ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית

מס' 2006004 מתאריך 13/03/2006

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
אילתתוכנית2/ 02/ 101/ 90דרך ממזרח לשדה התעופה הקיים - אילת
אשקלוןתוכנית4/ 02/ 101/ 157מרכז דוד שוורצמן - מגדל - רחובאוסישקין - אשקלון10/03/2008
חבל אילותתוכנית12/ 02/ 152/ 1פונדק הק"מ ה- 101
גלילית מחוז הדרום, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז הדרוםתוכניתד/ 11/ 02/ 234כביש עוקף מערבי - באר שבע26/06/2008
אשקלוןתוכנית4/ 02/ 101/ 162אפרידר הירוקה - אשקלון26/06/2011
קרית מלאכיתוכנית18/ 03/ 107/ 7הרחבת אזור מסחרי - קרית מלאכי06/04/2009
גלילית מחוז הדרום, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז הדרום, תחום מחוזי גליליתוכנית11/ 02/ 247חווה חקלאית - צפון מזרחית לערערה
באר שבעתוכנית5/ 02/ 102/ 150רחוב אורלנד יעקב - שכונת נאות לון - באר שבע30/11/2006
שדרות, שמעונים, שער הנגבתוכנית21/ 02/ 101/ 33שכונת יוקרה- אתר חירום- קטע ו'- שדרות15/02/2012
אילתתוכנית2/ 03/ 152/ 11וילות אמדר - מגרש 32 - אילת15/02/2007
שדרותתוכנית21/ 03/ 102/ 92משעול הפעמונית - שדרות
באר שבעתוכנית5/ 03/ 211/ 24שינוי בזכויות בניה- שכונת נחל בקע- באר שבע08/11/2006
באר שבעתוכנית5/ 03/ 209/ 15שינוי בזכויות בניה - נווה מנחם רחובות רודנסקי, עמיר, ציפורה - באר שבע20/11/2006
באר שבעתוכנית5/ 03/ 115/ 89רחוב תמנע - נאות לון - באר שבע16/10/2006
שדרותתוכנית21/ 03/ 122תוספת זכויות בניה - משעול השופטים 1 - שדרות
שמעונים, שער הנגבתוכנית7/ 02/ 303/ 37אתר שמחה מקורות23/07/2007
אילתתוכנית2/ 02/ 101/ 103הרחבת אזור המתקנים במחצבת נחל שלמה
אילתתוכנית2/ 02/ 101/ 106בית ספר "אור החיים" - אילת04/12/2008
שמעונים, לקיהתוכנית7/ 02/ 305/ 61אתר לסילוק פסול יבשה לקיה
באר שבעתוכנית5/ 03/ 211/ 26רחוב משה חובב 54 - באר שבע
רהט, שמעוניםתוכנית7/ 02/ 305/ 63חווה חקלאית אל טורי
חבל אילותתוכנית12/ 02/ 159/ אאתר לכריית חול - חולות סמר19/09/2007
באר טוביה, באר-טוביה, תמוריםתוכנית8/ 03/ 116/ 8מתקן טיפול בפסולת אורגנית תימורים12/12/2007