ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום

מס' 2006003 מתאריך 27/03/2006

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
תוכנית10/ 02/ 100/ 59אזור מלונאות וופש - עין בוקק דרום
באר טוביה, באר-טוביהתוכנית8/ 02/ 101/ 61חוות מור
אשדודתוכנית3/ 03/ 102/ 90רובע א' - מגרש 1800 - אשדוד
נושאמחוז דרום (1)הודעות היו"ר
נושאמחוז דרום (2)אישור פרוטוקול
נושאמחוז דרום (4)נושא כללי
שקמים, לכיש, שקףתוכנית6/ 03/ 222/ 4בתי מגורים ומבני ציבור זמניים - שקף26/03/2009
אבו בסמה, אום בטיןתוכנית28/ 03/ 801מרכז שרותים - אום בטין12/12/2007
אבו בסמה, בני שמעון, עומר, אום בטיןתוכנית28/ 02/ 108אום בטין15/05/2011
שקמים, לכישתוכניתתממ/ 4/ 14/ 46תכנית מתאר מחוזית מחוז דרום - שינוי מס' 46 - ישוב כפרי אגוז
אופקים, שמעוניםתוכניתתממ/ 4/ 14/ 53תכנית מתאר מחוזית מחוז דרום שינוי מס' 53 הגדלת אזור הבינוי העירוני באופקים
קרית מלאכיתוכניתתממ/ 4/ 14/ 61תכנית מתאר מחוזית מחוז דרום קריית מלאכי - הגדלת אזור הבינוי העירוני24/10/2007
תוכניתתמא/ 13/ 10 כנרתתכנית מתאר ארצית לחופי ים כנרת - "שביל סובב כנרת"28/03/2007
רהט, שמעוניםתוכניתתממ/ 4/ 14/ 32תכנית מתאר מחוזית מחוז דרום -שינוי מס' 32 - הגדלת האזור הבינוי העירוני - רהט