ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית

מס' 2006005 מתאריך 10/04/2006

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
שקמים, יואב, סגולהתוכנית6/ 03/ 163/ 6הרחבה ב' - מושב סגולה - 29 יח"ד
שקמים, יואבתוכניתד/ 6/ 02/ 272דרך מקומית קרית גת - נחלה
באר טוביה, באר-טוביה, שדה עזיהותוכנית8/ 02/ 101/ 43/ אתחנת תדלוק שדה עוזיה
באר שבעתוכנית5/ 02/ 102/ 127מגדלי קרן04/09/2007
שמעונים, שער הנגבתוכנית7/ 03/ 436פארק איבים - קק"ל20/02/2008
באר טוביה, באר-טוביהתוכנית8/ 02/ 101/ 56הרחבת אזור תעשיה - עד הלום12/12/2007
שקמים, חוף אשקלון, ניר ישראלתוכנית6/ 03/ 136/ 5מושב ניר ישראל
באר טוביה, באר-טוביה, אמוניםתוכנית8/ 03/ 120/ 14קביעת אחוזי בניה וזכויות בחלקה 21 - מושב אמונים24/09/2009
ערדתוכנית24/ 02/ 101/ 37"זמן מדבר" - חוות תיירות הוליסטית - ערד
אילתתוכנית2/ 03/ 114/ 62מרכז מסחרי - פנינת אילת
באר שבעתוכנית5/ 03/ 203/ 30שינוי בזכויות בניה - שכונת רמות - באר שבע08/11/2007
באר שבעתוכנית5/ 03/ 115/ 84מגדלי נאות מדבר - שכונה ט' - באר שבע
באר טוביה, באר-טוביה, בצרוןתוכנית8/ 03/ 118/ 17שינוי וחלוקת מגרשים ללא הסכמת בעלים - מושב ביצרון05/06/2008
אילתתוכנית2/ 03/ 152/ 11וילות אמדר - מגרש 32 - אילת15/02/2007
שקמים, שפיר, משואות יצחקתוכנית6/ 03/ 143/ 7משואות יצחק - חלוקת מגרשים01/06/2010
באר שבעתוכנית5/ 03/ 203/ 35שינוי בזכויות בניה - רחוב צבי סגל - שכונת רמות באר שבע31/12/2006
באר שבעתוכנית5/ 03/ 206/ 41שינוי בזוכויותב ניה - רחוב אבשלום - נווה מנחם - באר שבע08/11/2006
באר שבעתוכנית5/ 03/ 207/ 20שינוי בזכויות בניה - רחוב שטיינברג - שכונה ו' - באר שבע26/02/2007
באר שבעתוכנית5/ 03/ 211/ 21שינוי בזכויות בניה נחל בקע באר - שבע15/01/2007
באר שבעתוכנית5/ 03/ 209/ 16שינוי בזכויות בניה - רחוב רודנסקי - נווה מנחם - באר שבע08/11/2006
באר שבעתוכנית5/ 03/ 206/ 45שינוי זכויות בניה ברח' מקס ברוד 24, שכ' נווה מנחם23/10/2006
באר שבעתוכנית5/ 03/ 206/ 49רחוב רבקה 44 - הגדלת זכויות בניה - באר שבע12/07/2007
רהטתוכנית17/ 02/ 417מגרש 40 א' - רהט