ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום

מס' 2006004 מתאריך 01/05/2006

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
תוכנית10/ 02/ 100/ 59אזור מלונאות וופש - עין בוקק דרום
אשדודתוכנית3/ 02/ 101/ 112שינוי לתכנית מתאר מרינה - אשדוד26/09/2011
נושאמחוז דרום (1)הודעות היו"ר
נושאמחוז דרום (2)אישור פרוטוקול
נושאמחוז דרום (4)נושא כללי
עומרישות כללית14/ ני/ 101נחל בתרים - מאגר וויסות שטפונות - עומר
גלילית מחוז הדרום, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז הדרוםתוכנית11/ 02/ 253חקלאות ימית בים התיכון מול חופי אשדוד לצרכי ניסוי (פיילוט)12/12/2006
אבו בסמהתוכנית28/ 02/ 109מולדה - אבו בסמה26/06/2011
חיפהתוכניתתמא/ 13/ ב/ 1/ אתכנית מתאר ארצית מפורטת ליבוש נמל הכרמל - שלב א'30/10/2003
אילת, חבל אילותתוכניתתממ/ 4/ 14/ 21תכנית מתאר מחוזית מחוז דרום שינוי מס' 21 - אילת אילות24/10/2007