ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית

מס' 2006006 מתאריך 22/05/2006

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
שקמים, יואבתוכניתד/ 6/ 02/ 272דרך מקומית קרית גת - נחלה
אילתתוכנית2/ 03/ 111/ 17מרכז חוף אלמוג - אילת
ערדתוכנית24/ 02/ 101/ 34הסדרת צומת 31/4 באזור תעשיה ערד
נתיבותתוכנית22/ 03/ 102/ 155מגרש 81 ב' ( אזור מגורים ב')15/02/2007
ערבה תיכונה, הערבה התיכונהתוכנית30/ 02/ 284תעסוקות לא חקלאיות בחלקות א' בתחום מועצה אזורית ערבה תיכונה
אילתתוכנית2/ 03/ 135/ 57בית מס' 341 - שכונת יעלים אילת17/12/2008
אשקלוןתוכנית4/ 02/ 101/ 162אפרידר הירוקה - אשקלון26/06/2011
תמרתוכנית10/ 02/ 100/ 49/ אכפר הנוקדים - באזור בקעת קנאים- תמר26/11/2012
באר שבעתוכנית5/ 03/ 115/ 84מגדלי נאות מדבר - שכונה ט' - באר שבע
שקמים, יואב, גלאוןתוכנית6/ 03/ 108/ 2קיבוץ גלאון24/05/2009
שקמים, שפיר, איתןתוכנית6/ 03/ 206/ 4הרחבת מושב איתן17/06/2009
באר שבעתוכנית5/ 03/ 211/ 22שינוי בזכויות בניה - נחל בקע - באר שבע27/11/2007
באר שבעתוכנית5/ 03/ 115/ 88שינוי בזכויות בניה - מגרש 257 A - נאות לון - באר שבע15/01/2007
אילתתוכנית2/ 03/ 231תוואי צינורות מי ים - חוף צפוני - אילת
תוכנית10/ 03/ 139/ 31הגדלת שטחיי בניה למון גולדן טוליפ ים המלח08/02/2010
אילתתוכנית2/ 02/ 101/ 103הרחבת אזור המתקנים במחצבת נחל שלמה
שמעונים, מרחבים, מסלולתוכנית7/ 03/ 160/ 5קביעת גודל אחיד לאזור מגורים בישוב חקלאי - מושב מסלול18/08/2008
מיתרתוכנית15/ 03/ 102/ 37בית כנסת ע''ש הרשטיק מיתר30/01/2007
באר שבעתוכנית5/ 03/ 220/ 1רחוב אמיר גלבוע 16 באר שבע08/11/2007
באר שבעתוכנית5/ 03/ 207/ 22רחוב גוייטין דוד 12 - באר שבע23/10/2006
תוכניתד/ 10/ 02/ 100/ 72דרך מס' 31 קטע ערד- צומת זוהר, ק"מ 71.5- 72.1 - מועצה אזורית תמר22/02/2007
אשקלוןתוכנית4/ 03/ 165/ 32מסגרת תכנונית להשלמת פיתוח בשכונות ברנע ב' ו- ג' אשקלון
אשקלוןתוכנית4/ 03/ 110/ 2שכונת ברנע ב' ו- ג' - שינויים ביעודי קרקע ואיחוד וחלוקה - אשקלון