ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום

מס' 2006005 מתאריך 05/06/2006

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
נושאמחוז דרום (1)הודעות היו"ר
נושאמחוז דרום (2)אישור פרוטוקול
נושאמחוז דרום (4)נושא כללי
רהטתוכנית17/ 03/ 196/ 8שכונה 29 - ליד מגרש 78 - רהט
רהטתוכנית17/ 03/ 415שכונה 11 - שינוי יעוד משצ''פ למגורים - רהט22/07/2009
רהטתוכנית17/ 03/ 416שכונות 11, 15 - שינוי משצ''פ למגורים ומבני ציבור - רהט12/12/2007
שמעונים, לקיהתוכנית7/ 02/ 504לקיה - פלח דרום מזרחי24/04/2012
שמעונים, אשכולתוכניתתממ/ 4/ 14/ 35תכנית מתאר מחוזית מחוז דרום שינוי מס' 35 פארק תעסוקה ותעשיה כרם שלום סופה וביח
אילת, חבל אילותתוכניתתממ/ 4/ 14/ 21תכנית מתאר מחוזית מחוז דרום שינוי מס' 21 - אילת אילות24/10/2007
תוכניתתמא/ 3/ 87גריעת דרך אזורית בסביון18/12/2006