ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה להתנגדויות

מס' 2006007 מתאריך 26/06/2006

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
קרית גתתוכנית9/ 02/ 139תחנת דלק "מבחור" - הזרע (על דרך מס' 35) (מספר קודם 269/02/6)
אילתתוכנית2/ 03/ 222רובע 2 - שכונת שחמון28/08/2006
רהטתוכנית17/ 03/ 296/ 6שוק עירוני - רהט12/12/2006
בני שמעון, משמר הנגבתוכנית7/ 03/ 104/ 3קיבוץ משמר הנגב25/09/2006
מיתר, שמעוניםתוכנית7/ 02/ 305/ 57אזור תעסוקה צומת שוקת08/11/2007
שמעונים, שער הנגב, ברור חילתוכנית7/ 03/ 231/ 6תחנת שאיבה ''ברור חייל''20/08/2006